• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2017 Τόμος: 14 Τεύχος: 1

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 14(1) 
Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2017 Τόμος: 14 Τεύχος: 1 


Συγγραφείς: Πρόλογος Διευθυντού Έκδοσης

Σελίδες: 1-1

Πρόλογος:

Αγαπητοί αναγνώστες του περιοδικού,  
Στο δεύτερο τεύχος του 2016 περιλαμβάνονται τέσσερις εργασίες οι οποίες καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με την ηγεσία σε παιδικές κατασκηνώσεις, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την διδασκαλία ενός προγράμματος υπαίθριων κινητικών δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο και την επίδραση της οικονομικής κρίσης στα ιδιωτικά γυμναστήρια. Συγκεκριμένα,
Στην εργασία της Κας Ιωαννίδου σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της μετασχηματικής – συναλλακτικής ηγεσίας και της εργασιακής ικανοποίησης των στελεχών μεσαίου διοικητικού επιπέδου (κοινοτάρχες) και πρώτης γραμμής (ομαδάρχες) σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις.
Στην εργασία του κ. Κουθούρη και των συνεργατών τους σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των στάσεων των φοιτητών προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η εφαρμογή καθημερινών ατομικών συνηθειών φιλικών προς το περιβάλλον.
Στην εργασία της Κας Κοσκολού και κ. Κουθούρη σκοπός της έρευνας ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός παρεμβατικού προγράμματος υπαίθριων κινητικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο της θεματικής ενότητας «Εξοικονόμηση νερού στο σχολείο και στο σπίτι».
Τέλος, στην εργασία της Κας Μπαλάσκα και των συνεργατών της διερευνήθηκε η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην βιωσιμότητα ιδιωτικών γυμναστηρίων της Θεσσαλονίκης. 
Καλή Ανάγνωση !
Ο Υπεύθυνος Έκδοσης
Κ. Αλεξανδρής
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ  

Αγαπητοί αναγνώστες του περιοδικού,  

Στο πρώτο τεύχος του 2017 περιλαμβάνονται τέσσερις εργασίες οι οποίες καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με την παροχή φιλικών αθλητικών υπηρεσιών προς το περιβάλλον, τον αντίκτυπο των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, τις διατροφικές συνήθειες στην αναψυχή, και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα στην πρώτη εργασία του κ. Κουθούρη και των συνεργατών του ο στόχος ήταν η διερεύνηση των στάσεων ατόμων που συμμετέχουν στην κολύμβηση αναψυχής, ως προς την εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής στην Ελλάδα και της συμμόρφωσης των αθλητικών κέντρων με την παροχή φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών

Στην δεύτερη εργασία της Κας Παπαϊωάννου & του κ. Κριεμάδη παρουσιάζονται  στρατηγικές μόχλευσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνητικών οφελών του τουρισμού  πού προκύπτουν από την διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, για την διοργανώτρια πόλη, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν, προκειμένου να αυξηθεί η  οικονομική και κοινωνική αξία για το κοινωνικό σύνολο και να καταστούν βιώσιμα  αυτά τα αθλητικά γεγονότα.

Στην τρίτη εργασία της Κας Τσαρτσαπάκης και των συνεργατών της διερευνήθηκε η εικόνα του σώματος και των διατροφικών στάσεων σε ερασιτέχνες δρομείς και ασκούμενες γυναίκες σε κλειστούς χώρους με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος.

Τέλος στην τέταρτη εργασία της Κας Γελαλή και Ζαφειρούδη διερευνήθηκε η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος υπαίθριων δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής με στόχο τη διαφοροποίηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μαθητών Δημοτικού.

Καλή Ανάγνωση!

Ο Υπεύθυνος Έκδοσης

Κ. Αλεξανδρής

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ  


 


 
«Τουριστική Επίδραση και Στρατηγικές Μόχλευσης των Ολυμπιακών Αγώνων»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2017  Τόμος: 14 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Παπαϊωάννου Α., & Κριεμάδης Θ. 

Σελίδες: 1-16

Περίληψη:

Η διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προοπτική ανάπτυξης της διοργανώτριας πόλης και κατ’ επέκταση της χώρας ως τουριστικού προορισμού. Η Φιλοξενία των Ολυμπιακών αγώνων μπορεί να προκαλέσει θετικές επιδράσεις στην τουριστική ζήτηση σε μακροπρόθεσμη βάση, αλλά τα πρόσθετα έσοδα μπορεί να μην αντισταθμίζουν τις δαπάνες επένδυσης της διοργανώτριας πόλης. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αναδείξει τις τουριστικές επιδράσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ, της Αθήνας, του Λονδίνου και του Πεκίνου. Επιπρόσθετα, η έρευνα αποσκοπεί να παρουσιάσει στρατηγικές μόχλευσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνητικών οφελών του τουρισμού πού προκύπτουν από την διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, για την διοργανώτρια πόλη, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν, προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική και κοινωνική αξία για το κοινωνικό σύνολο και να καταστούν βιώσιμα αυτά τα αθλητικά γεγονότα. Η έρευνα παρουσιάζει και επεξηγεί τις ακόλουθες στρατηγικές μόχλευσης των Ολυμπιακών Αγώνων: (α) «Τοποθέτηση» της διοργανώτριας πόλης ως τουριστικού προορισμού στην αγορά, (β) Ενίσχυση των δαπανών των επισκεπτών, (γ) Επιμήκυνση της διαμονής των επισκεπτών, (δ) Ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων, (ε) Διαφημιστική και ειδησεογραφική προβολή μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων (στ) Χρησιμοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων στη διαφήμιση και στις προωθητικές ενέργειες. 


 
«Εικόνα του σώματος και διατροφικές στάσεις γυναικών που συμμετέχουν σε  αερόβιες  δραστηριότητες αναψυχής» 

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2017  Τόμος: 14 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Ιωάννης Τσαρτσαπάκης, Αβραάμ Καραογλανίδης, Ειρήνη Κοΐδου, Γεώργιος Γρούιος, Αικατερίνη Μουρατίδου 

Σελίδες: 17-32

Περίληψη:

Η εικόνα του σώματος και οι διατροφικές στάσεις αποτελούν αντικείμενα διεπιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέονται με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της εικόνας του σώματος και των διατροφικών στάσεων σε ερασιτέχνες δρομείς και ασκούμενες γυναίκες σε κλειστούς χώρους με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 474 γυναίκες ηλικίας από 18 έως 55 ετών με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος (Δ.Μ.Σ.=18,6–24,9). Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με βάση την αθλητική δραστηριότητα που συμμετείχαν (δρομείς αντοχής, ασκούμενες σε κλειστούς χώρους μαζικής άθλησης και ομάδα ελέγχου). Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον επιδιωκόμενο σκοπό της έρευνας ήταν το Multidimensional Body-Self Relations  Questionnaire (MBSRQ, Cash, 2004), το Rosenberg Self Esteem Scale (RSES, Rosenberg, 1965), το Eating Attitudes Test (ΕΑΤ-26, Garner, 1982) και ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την ύπαρξη διαφορών στους μέσους όρους μεταξύ των τριών ομάδων, ως προς τις διατροφικές τους στάσεις, την αυτοεκτίμηση, αλλά και σε όλες τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου MBSRQ, που ελέγχει χαρακτηριστικά της εικόνας του σώματος, αλλά και την απουσία  κλινικών συμπτωμάτων στον πληθυσμό του δείγματος. Συμπερασματικά, φάνηκε πως η ενασχόληση με διαφορετικές αερόβιες σωματικές δραστηριότητας, δεν αποτέλεσε επιβαρυντικό παράγοντα για την εμφάνιση αρνητικής εικόνας σώματος στις γυναίκες με υγιές σωματικό βάρος του δείγματος.


 


 
«Προγράμματα Υπαίθριας Κινητικής Αναψυχής και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου στη νήσο Πόρο»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2017  Τόμος: 14 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Αναστασία Γελαλή & Αγλαΐα Ζαφειρούδη

Σελίδες: 33-51

Περίληψη: 

Η παρούσα εργασία διερεύνησε την επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος υπαίθριων δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής με στόχο τη διαφοροποίηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μαθητών Δημοτικού. Στην έρευνα συμμετείχαν 80 μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικών Σχολείων της νήσου Πόρος, εξ αυτών 40 μαθητές αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και 40 μαθητές την ομάδα ελέγχου. Για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες των Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδη (2013) 1) κλίμακα αντιλαμβανόμενης πληροφόρησης 2) κλίμακα γνωστικών περιβαλλοντικών πιστεύω, 3) κλίμακα συναισθηματικών περιβαλλοντικών πιστεύω και 4) κλίμακα προδιάθεσης για περιβαλλοντική δράση. Εφαρμόστηκε το pair sample t-test με μεταβλητές τις τέσσερις κλίμακες της περιβαλλοντικής συνείδησης (πληροφόρηση, γνωστικά πιστεύω, συναισθηματικά πιστεύω, προδιάθεση για δράση) μεταξύ των συνολικών τιμών που πέτυχαν οι μαθητές πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο παρεμβατικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο σε τέσσερα θέματα της κλίμακας αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση (p<.001). Στις υπόλοιπες κλίμακες οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σαφώς σημείωσαν υψηλότερες τιμές μετά την παρέμβαση όχι όμως σε επίπεδο στατιστικής σημαντικής διαφοράς. Οι τιμές των μαθητών της ομάδας ελέγχου δε διαφοροποιήθηκαν μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης. Τα αποτελέσματα αναφέρθηκαν στη σημασία της ενίσχυσης του περιεχομένου της Φυσικής Αγωγής με προγράμματα Υπαίθριων Κινητικών Δραστηριοτήτων.


 


 
«Διερεύνηση των στάσεων ατόμων που ασχολούνται με την κολύμβηση αναψυχής ως προς τη συμμόρφωση των αθλητικών κέντρων σε παροχή φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών στην Ελλάδα»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2017  Τόμος: 14 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Κουθούρης Χαρίλαος, Κοντογιάννη Ευαγγελία & Νταβουλτζοπούλου Μαρία

Σελίδες: 52-66

Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων ατόμων που συμμετέχουν στην κολύμβηση αναψυχής, ως προς την εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής στην Ελλάδα και της συμμόρφωσης των αθλητικών κέντρων με την παροχή φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών. Ακόμη ελέγχθηκαν πιθανές διαφορές σε σχέση με το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο των κολυμβητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 160 άτομα (54,4% άνδρες και 45,6% γυναίκες) από τρία κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης. Για την αξιολόγηση της «φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής στην Ελλάδα» και της «συμμόρφωσης των αθλητικών κέντρων για παροχή φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών» χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες των Kouthouris & Kontogianni (2013). Η αξιοπιστία των κλιμάκων ελέγχθηκε και πάλι επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης t-test αναφορικά της κλίμακας «εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής στην Ελλάδα’ δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών κολυμβητών, ενώ αντίθετα ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές και στα έξι θέματα της κλίμακας μεταξύ κολυμβητών με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα οι κολυμβητές με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σημείωσαν υψηλότερες τιμές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης t-test για τη δεύτερη μεταβλητή «συμμόρφωση των αθλητικών κέντρων με παροχή φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών», διαπίστωσαν διαφορές μόνο σε ένα θέμα της κλίμακας, ταυτόχρονα και μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ κολυμβητών με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο. Συμπερασματικά υποστηρίζεται πως άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο ενδιαφέρονται περισσότερο για την παροχή φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών ή πράσινων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να είναι σε γνώση των διοικήσεων των αθλητικών κέντρων της χώρας ώστε σε διαδικασίες που αφορούν την τμηματοποίηση των επισκεπτών και την εφαρμογή νέων  κανόνων φιλικών προς το περιβάλλον να διασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή τους.


Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ