• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2008 Τόμος: 5 Τεύχος: 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 5(2)

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2008 Τόμος: 5 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Δρ. Κουθούρης Χαρίλαος
Σελίδες: 1-3

Περίληψη:
Η αρχική σκέψη για την έκδοση ειδικού τεύχους με τίτλο ‘Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υπαίθριας Αναψυχής’, αποφασίσθηκε από την επιτροπή του περιοδικού ‘Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής’, για να καλύψει το σχετικό ενδιαφέρον που εκδήλωσε μερίδα των αναγνωστών. Σημαντικός επίσης λόγος της απόφασης ήταν η ανάπτυξη που παρουσιάζει η συγκεκριμένη αγορά της υπαίθριας αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας - τα τελευταία χρόνια 10 χρόνια (1998-2008) - και η προοπτική που διαμορφώνεται για απορρόφηση μεγάλου αριθμού στελεχών διοίκησης στην συγκεκριμένη αγορά. Ελήφθησαν προς αξιολόγηση εννέα άρθρα και τελικά εγκρίθηκαν τα πέντε, τέσσερα εκ των οποίων είναι ερευνητικά και ένα ανασκόπησης βιβλιογραφίας. Το γεγονός καταγράφει την υψηλή ερευνητική δραστηριοποίηση στο αντικείμενο της Αναψυχής ΥπαίθρουΔιερεύνηση των Κινήτρων Συμμετοχής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις «Περιπέτειας» και η Σημασία τους στο Μάρκετινγκ των Αντίστοιχων Οργανισμών

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2008 Τόμος: 5 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Δρ. Κουθούρης Χαρίλαος
Σελίδες: 4-22

Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα έγινε σε παιδικές κατασκηνώσεις ‘περιπέτειας’, έχοντας ως κύριους στόχους: α)την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των αντίστοιχων κινήτρων συμμετοχής των κατασκηνωτών και β)τη διερεύνηση της πιθανής ικανότητας αυτών των κινήτρων, στην πρόβλεψη μελλοντικής ‘προφορικής επικοινωνίας’ των κατασκηνωτών ως προς άλλα άτομα. Δείγμα στην έρευνα απετέλεσαν 146 κατασκηνωτές ηλικίας από 8 έως 17 ετών, που συμμετείχαν σε κατασκήνωση «περιπέτειας» στην κεντρική Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2007. Στην έρευνα ως βασικό όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο καταγραφής κινήτρων σε ‘τυπικές’ παιδικές κατασκηνώσεις των Alexandris & Kouthouris (2005), μετά από τροποποίησή του στις συνθήκες κατασκηνώσεων ‘περιπέτειας’. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας: α)η παραγοντική ανάλυση των αρχικά είκοσι τριών θεμάτων καταγραφής κινήτρων συμμετοχής, ανέδειξε τους ακόλουθους έξι παράγοντες κινήτρων με σειρά σημαντικότητας: i)«παραμονή στην φύση» (Μ=4.2, Τ.Α.=.83), ii)«κατασκηνωτική εμπειρία» (Μ=4, Τ.Α.=.67), iii)«δημιουργία νέων φίλων» (Μ=3.9, Τ.Α.=.96), iv)«συμμετοχή σε δραστηριότητες» (Μ=3.5, Τ.Α.=.97), v)«συνάντηση παλαιών φίλων» (Μ=3.4, Τ.Α=1.1) και vi)«ανεξαρτησία» (Μ=3.3, Τ.Α.=1.2), β)επιβεβαιώθηκε η ικανότητα πρόβλεψης των παραγόντων κινήτρων συμμετοχής ως προς την ‘προφορική επικοινωνία (F=18, R=.23, p<001), με σημαντικότερους παράγοντες πρόβλεψης: την «κατασκηνωτική εμπειρία» (β=.36, p<001), τη «συμμετοχή σε δραστηριότητες» (β=.11, p<01) και την «παραμονή στην φύση» (β=.08, p<05). Τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας συζητούνται με στόχο την βελτίωση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις περιπέτειας, και την βοήθεια ων τμημάτων μάρκετινγκ των αντίστοιχων κατασκηνώσεων στην αποτελεσματικότερη προώθηση των προγραμμάτων ‘περιπέτειας’.


Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συμπεριφορά και Συμμετοχή σε Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2008 Τόμος: 5 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Αγλαΐα Ζαφειρούδη & Αντώνης Χατζηγεωργιάδης
Σελίδες: 23-40

Περίληψη:
Tα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη ώθησαν πολλούς ερευνητές στη μελέτη της αλλαγής των βασικών ανθρώπινων αρχών, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στη φύση και την προστασία της (Dunlap & Van Liere, 2008; Ewert, Place, & Sibthorp, 2005; Kaplan, 2000; Trobe & Acott, 2000; Zelezny, & Schultz, 2000). Στόχος της παρούσης ανασκοπικής μελέτης ήταν η διερεύνηση: α) των εννοιών ‘του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος’ και ‘της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς’, ως ανθρώπινες αξίες, β) της μεταβολής αυτών μέσα από την επαφή του ανθρώπου με τη φύση και τη συμμετοχή του σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων και γ) της ενεργοποίησης των ατόμων με ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προστασία του περιβάλλοντος. Γενικότερα στη βιβλιογραφία, οι περισσότερες σχετικές μελέτες χρησιμοποίησαν ως δείγμα, απλούς κατοίκους μιας περιοχής, φοιτητές ή μαθητές που εμπλέκονταν σε δραστηριότητες στη φύση. Επιπλέον, έχει μελετηθεί η συμμετοχή ατόμων σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για να βρεθεί πότε και κατά πόσο εκδηλώνουν θετική περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά (Blake 2001; Kaiser, 1998; Kaiser, & Biel, 2000; La Trobe & Acott, 2000; McGuire, 1992). Τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών δείχνουν ότι η συμμετοχή ατόμων σε δραστηριότητες στη φύση επιδρά θετικά στις παραπάνω αναφερόμενες ανθρώπινες αξίες, επηρεάζοντας τη στάση και τη συμπεριφορά των ατόμων. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, παίζει ο τύπος της υπαίθριας δραστηριότητας που εμπλέκεται το άτομο, ενώ η τοποθεσία υλοποίησής της πιθανά να ενισχύει την ανάπτυξη μιας γενικά περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Συμπερασματικά, η προσθήκη υπαίθριων κινητικών δραστηριοτήτων σε περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιούνται από διάφορες οργανώσεις και φορείς, αποτελεί πρόταση για μελλοντική ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος.


Διερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράμματα Υπαίθριας Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2008 Τόμος: 5 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Φωτεινή Δάντση, Παναγιώτα Μπαλάσκα & Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
Σελίδες: 41-52

Περίληψη:
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού προσήλωσης στην άσκηση, ατόμων που συμμετείχαν σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και η εξέταση των ανασταλτικών παραγόντων σε άτομα με διαφορετικό βαθμό προσήλωσης. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 120 ενήλικα άτομα (Ν=120), (75% γυναίκες, 25% άνδρες). Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris και Carroll (1997a) αποτελούμενο από πέντε διαστάσεις: έλλειψη χρόνου, ατομικοί / ψυχολογικοί, φυσικό περιβάλλον / δραστηριότητες, κόστος και έλλειψη παρέας. Για την μέτρηση της προσήλωσης στην υπαίθρια αναψυχή χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Funk και James (2006) το οποίο περιλάμβανε τέσσερις διαστάσεις: γνώση, ενδιαφέρον, σημαντικότητα και αφοσίωση. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση συστοιχιών (Cluster analysis) ανέδειξαν τρεις ανεξάρτητες ομάδες ατόμων με διαφορετικό βαθμό προσήλωσης. Στην ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) μεταξύ των πέντε διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων και των τριών ομάδων που προέκυψαν, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις διαστάσεις «ατομικοί / ψυχολογικοί», «έλλειψη χρόνου» και «έλλειψη παρέας». Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν ότι η προσήλωση στην άσκηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους ανασταλτικούς παράγοντες και είναι μια πολύ σημαντική μεταβλητή καθώς σχετίζεται με την ανάπτυξη της μακροχρόνιας συμμετοχής σε προγράμματα αναψυχής.Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ