Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Όλοι οι συγγραφείς που αναφέρονται στην εργασία συναινούν για την υποβολή της προς δημοσίευση. Δια της παρούσης, οι συγγραφείς αποδέχονται ότι το άρθρο και τα ερευνητικά στοιχεία που εμπεριέχει δεν έχουν δημοσιευθεί σε άλλο μέσο σε οποιαδήποτε γλώσσα ή θα υποβληθούν προς δημοσίευση κατά τη διαδικασία κρίσης στο παρόν περιοδικό.

Το επιστημονικό περιοδικό «Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής» δε φέρει καμία νομική ευθύνη σχετικά με το υλικό που δημοσιεύει και που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα. Οι συγγραφείς που επιθυμούν να δημοσιεύσουν υλικό (γραφήματα, κείμενα κ.α.) το οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί αλλού, θα πρέπει να έχουν λάβει άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων του υλικού αυτού και να καταθέσουν αντίγραφο της σχετικής άδειας προς το περιοδικό. Κάθε υλικό το οποίο δεν συνοδεύεται από τέτοια άδεια θα θεωρείται ότι είναι αυθεντική δουλειά των συγγραφέων. Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει άρθρα τα οποία δεν συνάδουν με τις παραπάνω συνθήκες. Η δε ευθύνη για τα παραπάνω βαραίνει αποκλειστικά τους συγγραφείς.

Δια της παρούσης όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπό δημοσίευση υλικού στην Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ισχύει για όλο τον κόσμο, σε όλες τις γλώσσες και όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Κάθε συγγραφέας πιστοποιεί ότι δεν φέρει εμπορική σχέση ή ωφέλεια που συνδέεται ή απορρέει από το υποβαλλόμενο άρθρο, εκτός εάν το δηλώσει. Θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι πηγές χρηματοδότησης του έργου σε υποσημείωση στην πρώτη σελίδα του άρθρου.

Κατεβάστε και συμπληρώστε την επισυναπτόμενη μεταβίβαση δικαιωμάτων.

 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr