Οδηγίες προς συγγραφείς

Οδηγίες προς συγγραφείς

Οδηγίες προς συγγραφείς

Οι συγγραφείς που υποβάλλουν άρθρο για δημοσίευση πρέπει να το στέλνουν με επισυναπτόμενο αρχείο στη παρακάτω διεύθυνση: jsrm@elleda.gr με την μορφή Microsoft Word ή σε PDF. Τα άρθρα πρέπει να έχουν διπλό διάστημα, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 και περιθώρια 2.5 εκ. σε όλες τις πλευρές. Οι συγγραφείς πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του Εγχειριδίου του American Psychological Association (https://apaformat.org/apa-reference-page/).

Η πρώτη σελίδα του άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα, το ίδρυμα, τη διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, φαξ και e-mail. Η αλληλογραφία θα γίνεται με τον πρώτο συγγραφέα, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Η δεύτερη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο του άρθρου, μια περίληψη (περίπου 200 λέξεων στα Ελληνικά και Αγγλικά) και μέχρι 5 λέξεις κλειδιά. Το άρθρο πρέπει να ξεκινά από την τρίτη σελίδα και δεν θα πρέπει να αναφέρεται μετά ο τίτλος και το όνομα του συγγραφέα. Οι υποσημειώσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατό λιγότερες. Όπου υπάρχουν ακρωνύμια, θα πρέπει να γράφεται η πλήρης έκφραση. Οι πίνακες και οι γραφικές παραστάσεις πρέπει να παρουσιάζονται μέσα στο κείμενο σε θέση που θα υποδεικνύεται από τον συγγραφέα.

Η δομή του άρθρου θα πρέπει να είναι ως εξής:

  • Εισαγωγή
  • Ερευνητικοί Στόχοι / Ερωτήματα / Υποθέσεις
  • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
  • Μέθοδος Έρευνας
  • Αποτελέσματα
  • Συζήτηση
  • Προτάσεις
  • Βιβλιογραφικές Αναφορές

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο θα πρέπει να αναφέρουν τα ονόματα των συγγραφέων με αλφαβητική σειρά, (π.χ., Chelladurai, 1999, Slack, 1997). Οι βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του άρθρου πρέπει να αρχίζουν σε νέα σελίδα και θα γράφονται με αλφαβητική σειρά ως εξής:

Βιβλία

Funk, D., Alexandris, & K., McDonald, H. (2016). Consumer Behavior in Sport and Events: Marketing Strategy, London: Routledge Publications.
Αλεξανδρής, Κ. (2016). Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αθλητισμού και Αναψυχής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Άρθρο σε Επιστημονικό Περιοδικό

Funk, D., Beaton, A., & Alexandris, K. (2012). Sport Consumer Motivation: Autonomy and Control Orientations that Regulate Fan Behaviours. Sport Management Review, 15, 355-367.

Κεφάλαιο σε Βιβλίο

Slack, Τ., & Amis, J. (1996). Organizational theory and the study of sport. In B. Parkhouse (Ed.). The management of sport: Its foundation and application, (pp. 65-83). St Louis: Mosby-Year Book, Inc.

 

 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr