Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Καινοτόμων Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής

Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Καινοτόμων Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 1, Τεύχος 1
2004
Σελίδες: 
15-29
issn: 
1791-6933
Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Καινοτόμων Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής
Βασίλειος Γραμματικόπουλος, Αθανάσιος Κουστέλιος, Νικόλαος Τσιγγίλης & Iωάννης Θεοδωράκης

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

2004
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής. Το πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου ήταν το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας. Με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας επτά παράγοντες προέκυψαν με ικανοποιητική εσωτερική συνοχή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής (ΕΑΠΦΑ) είναι ένα αξιόπιστο όργανο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας. Περαιτέρω διερεύνηση του οργάνου είναι αναγκαία ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του.

Λέξεις Κλειδιά: 

εκπαιδευτική αξιολόγηση, ψυχοµετρικές ιδιότητες, παραγοντική ανάλυση

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr