«Διερεύνηση της Ποιότητας Υπηρεσιών του Ενυδρείου της Ρόδου από Επισκέπτες Διαφορετικών Δημογραφικών και Οικονομικών Χαρακτηριστικών»

«Διερεύνηση της Ποιότητας Υπηρεσιών του Ενυδρείου της Ρόδου από Επισκέπτες Διαφορετικών Δημογραφικών και Οικονομικών Χαρακτηριστικών»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 10, Τεύχος 1
2013
Σελίδες: 
16-30
issn: 
1791-6933
«Διερεύνηση της Ποιότητας Υπηρεσιών του Ενυδρείου της Ρόδου από Επισκέπτες Διαφορετικών Δημογραφικών και Οικονομικών Χαρακτηριστικών»
Αδαμαντία Φατσέα, Χαρίλαος Κουθούρης & Γιώργος Κώστα

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2013
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών του Ενυδρείου της Ρόδου, η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης και της ανεπίσημης προφορικής επικοινωνίας των επισκεπτών, σχετικά με τα δημογραφικά και τα οικονομικά χαρακτηριστικά τους. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 203 επισκέπτες του Ενυδρείου (45,8% άνδρες και 54,2% γυναίκες). Η ποιότητα των υπηρεσιών αξιολογήθηκε με την κλίμακα των Brady και Cronin (2001), η ικανοποίηση με την κλίμακα των Tian-Cole και συν (2002) και η ανεπίσημη προφορική επικοινωνία με την κλίμακα του Knauer (1992). Η αξιοπιστία των οργάνων ελέγχθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν τη μη ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών λόγω των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος σχετικά με την ποιότητα, την ικανοποίηση και την ανεπίσημη προφορική επικοινωνία. Αντίθετα σημαντικά στατιστικές διαφορές σημειώθηκαν μεταξύ της μεταβλητής ‘αξία εισιτηρίου εισόδου’ στο ενυδρείο και του συνόλου των τριών εξαρτημένων μεταβλητών. Συγκεκριμένα η ομάδα επισκεπτών που αντελήφθη την τιμή εισόδου ως ‘υψηλή’, αξιολόγησε με χαμηλότερες όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές (p<.01), σε σχέση με την ομάδα επισκεπτών που αντελήφθη την τιμή εισόδου ως ‘χαμηλή’. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του στοιχείου της τιμολόγησης εισόδου σε ένα τουριστικό αξιοθέατο καθώς επηρεάζει συνολικά την αντίληψη του επιπέδου ποιότητας, το βαθμό ικανοποίησης και την ανεπίσημη προφορική επικοινωνία. Συμπερασματικά η τιμή εισόδου αποτελεί παράγοντα εδραίωσης της πίστης των επισκεπτών προς ένα τουριστικό προορισμό. Λέξεις κλειδιά: ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση, ανεπίσημη προφορική επικοινωνία, δημογραφικά, οικονομικά χαρακτηριστικά.

Λέξεις Κλειδιά: 

ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση, ανεπίσημη προφορική επικοινωνία, δημογραφικά, οικονομικά χαρακτηριστικά.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr