«Επαγγελματική Ικανοποίηση Εργαζομένων σε Δημόσιους Αθλητικούς Φορείς»

«Επαγγελματική Ικανοποίηση Εργαζομένων σε Δημόσιους Αθλητικούς Φορείς»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 10, Τεύχος 1
2013
Σελίδες: 
31-43
issn: 
1791-6933
«Επαγγελματική Ικανοποίηση Εργαζομένων σε Δημόσιους Αθλητικούς Φορείς»
Στυλιανή Κορμικιάρη, Δημήτριος Καραστάθης, Ελένη Ζουρνατζή & Αθανάσιος Κουστέλιος

Εργαστήριο Οργάνωσης-Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2013
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν η αξιολόγηση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης ατόμων εργαζομένων σε δημόσιους αθλητικούς φορείς στη χώρα μας καθώς και η μελέτη της επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών όπως της διαφορετικής ηλικιακής ομάδας και του διαφορετικού φύλου των συμμετεχόντων. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 102 υπάλληλοι εργαζόμενοι σε δημόσιους αθλητικούς φορείς (77,5% γυναίκες και 22,5% άνδρες). Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το όργανο των Κουστέλιος και συν. (1997). Η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του οργάνου ελέγχθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν μέτριο βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων στους παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης: εργασιακές συνθήκες, μισθός, οργανισμός ως ολότητα, φύση της εργασίας και εποπτεία, ενώ κατέδειξαν χαμηλό βαθμό ικανοποίησης στον παράγοντα: προαγωγή. Οι ομάδες διαφορετικής ηλικίας του δείγματος (31-40 ετών, 54.9% & 41-50 ετών, 38.2%) δεν σημείωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις απόψεις τους για την επαγγελματική ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους. Επίσης, δε σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε κανένα παράγοντα της επαγγελματικής ικανοποίησης που βιώνουν οι εργαζόμενοι με διαφορετικό φύλο. Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν με τα αποτελέσματα από παρόμοιες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό. Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ικανοποίηση, δημόσιοι αθλητικοί φορείς, Ελλάδα.

Λέξεις Κλειδιά: 

επαγγελματική ικανοποίηση, δημόσιοι αθλητικοί φορείς, Ελλάδα

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr