«Διερεύνηση του επιπέδου Ποιότητας ζωής στην Ελλάδα κατά την οικονομική κρίση της περιόδου 2010-2011»

«Διερεύνηση του επιπέδου Ποιότητας ζωής στην Ελλάδα κατά την οικονομική κρίση της περιόδου 2010-2011»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 10, Τεύχος 2
2013
Σελίδες: 
2-19
issn: 
1791-6933
«Διερεύνηση του επιπέδου Ποιότητας ζωής στην Ελλάδα κατά την οικονομική κρίση της περιόδου 2010-2011»
Σπυρίδων Δημοσχάκης & Χαρίλαος Κουθούρης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2013
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση πιθανής αλληλεπίδρασης μεταξύ του επιπέδου ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών και ποικίλων κοινωνικο-οικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 2010-2011. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 995 κάτοικοι των πόλεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ηλικίας 18 ετών έως 66 ετών, εκ των οποίων το 50.55% ήταν άντρες και το 49.45% ήταν γυναίκες. Για την αξιολόγηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF-36. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν ότι το επίπεδο ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών ήταν υψηλό (Μ.Ο=71.83 & SD= 19.97), ωστόσο καταγράφηκε ότι ποσοστό 40% των πολιτών ήταν υπέρβαρα άτομα. Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος και του συνολικού επιπέδου ποιότητας ζωής (p<.05), ενώ αντίθετα σημειώθηκε υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της σωματικής υγείας και της ψυχικής υγείας (p<.05) των συμμετεχόντων. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι πιθανή περαιτέρω οικονομική ύφεση για τα επόμενα έτη στην Ελλάδα θα επηρεάσει αρνητικά τη συμμετοχή των πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις κινητικής αναψυχής.

Λέξεις Κλειδιά: 

 ποιότητα ζωής, ΒΜΙ, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομική κρίση, αθλητικές δραστηριότητες

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr