«Μελέτη της σχέσης των κινήτρων στη φυσική αγωγή με τις πεποιθήσεις μαθητών/τριών για την υγεία»

«Μελέτη της σχέσης των κινήτρων στη φυσική αγωγή με τις πεποιθήσεις μαθητών/τριών για την υγεία»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 10, Τεύχος 2
2013
Σελίδες: 
33-42
issn: 
1791-6933
«Μελέτη της σχέσης των κινήτρων στη φυσική αγωγή με τις πεποιθήσεις μαθητών/τριών για την υγεία»
Ιωάννης Ντοβόλης, Αναστάσιος Δαλκιράνης, Θεόδωρος Παπαβασιλείου, & Βασίλειος Μπαρκούκης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2013
Περίληψη: 

Η σχολική φυσική αγωγή αποτελεί ένα μάθημα όπου μπορούν να δοθούν πληροφορίες για την υγεία και να ενισχυθούν οι συμπεριφορές υγείας. Ωστόσο, υπάρχει ελλιπής έρευνα για το ποιες παράμετροι του μαθήματος συνδέονται με τις πεποιθήσεις για την υγεία. Η έρευνα στη σχολική φυσική αγωγή έχει αναδείξει τα κίνητρα ως μια παράμετρο του μαθήματος που μπορεί να επηρεάσει άλλες μεταβλητές του μαθήματος αλλά και μεταβλητές εκτός μαθήματος. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση των κινήτρων στη φυσική αγωγή με πεποιθήσεις για την υγεία, όπως οι αντισταθμιστικές πεποιθήσεις για την υγεία και η μεροληπτική αισιοδοξία. Στην έρευνα συμμετείχαν 306 μαθητές/τριες γυμνασίου που συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε μια κλίμακα κινήτρων στη φυσική αγωγή, μια κλίμακα αντισταθμιστικών πεποιθήσεων για την υγεία και ερωτήματα μεροληπτικής αισιοδοξίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συστάδων έδειξαν την ύπαρξη δύο διακριτών ομάδων μαθητών/τριών, με υψηλό και με χαμηλό αυτό-προσδιορισμό. Οι δυο αυτές ομάδες διέφεραν στις αντισταθμιστικές πεποιθήσεις για την υγεία, όπου οι μαθητές/τριες με υψηλό αυτό-προσδιορισμό εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές από αυτούς με χαμηλό αυτό-προσδιορισμό. Δεν εμφανίσθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων στη μεροληπτική αισιοδοξία. Από τα αποτελέσματα προκύπτουν σημαντικές ενδείξεις για το ρόλο των κινήτρων στη φυσική αγωγή στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων για την υγεία.

Λέξεις Κλειδιά: 

φυσική αγωγή, προαγωγή υγείας, αντισταθμιστικές πεποιθήσεις για την υγεία, μεροληπτική αισιοδοξία

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr