«Επιλογή Προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία για την Αρμοδιότητα της Προστασίας του Περιβάλλοντος»

«Επιλογή Προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία για την Αρμοδιότητα της Προστασίας του Περιβάλλοντος»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 11, Τεύχος 1
2014
Σελίδες: 
14-29
issn: 
1791-6933
«Επιλογή Προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία για την Αρμοδιότητα της Προστασίας του Περιβάλλοντος»
Κοντογιάννη, Ε., Καλογεροπούλου, Β. & Κουθούρης, Χ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2014
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο καθορισμός μιας αποτελεσματικής μεθόδου για την επιλογή του προσωπικού  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  (Δ.Α.)  αναφορικά  της  άσκησης  της  αρμοδιότητας  της «προστασίας του περιβάλλοντος» (όπως αυτή ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 23/02 (ΦΕΚ Α’19/7-2-02) και το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008). Συγκεκριμένα: α) καταγράφηκε ο βαθμός περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (γνώση, πιστεύω, συμπεριφορά) του υπηρετούντος προσωπικού, β) εξετάσθηκε η σχέση μεταξύ περιβαλλοντικής γνώσης, πιστεύω και συμπεριφοράς και γ) διερευνήθηκε εάν η διαφορετική διάθεση για άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας οφείλεται στο διαφορετικό επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 171 Δημοτικοί Αστυνομικοί (104 άνδρες και 67γυναίκες) ηλικίας 25-57 ετών από 19 διαφορετικούς Δήμους της χώρας. Για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες α) γνώση περιβαλλοντικών θεμάτων, β) πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος (Kouthouris & Kontogianni, 2013a; b) και γ) περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά (Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 2012). Η αξιοπιστία των οργάνων ελέγχθηκε επιτυχώς. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε: α) ως υψηλότερη τιμή στις εξεταζόμενες μεταβλητές τα «πιστεύω για την προστασία του περιβάλλοντος» (Μ.Ο.=6.10, Τ.Α.=0.99), β) μια υψηλή και θετική συσχέτιση μεταξύ των τριών μεταβλητών της έρευνας (p<.01), και γ) ότι το προσωπικό της Δ.Α. με υψηλό και μέσο βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σημείωσε υψηλότερες τιμές ως προς τη διάθεση για άσκηση της αρμοδιότητας προστασίας του περιβάλλοντος (Μ.Ο.=6.24, Τ.Α.=1.06 και Μ.Ο.=5.98, Τ.Α.=1.20, αντίστοιχα) σε σχέση με την ομάδα του προσωπικού που δήλωσε χαμηλό βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Μ.Ο.=4.94, Τ.Α.=1.70) (p <.001). Οι θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις και εφαρμογή των αποτελεσμάτων συζητιούνται εκτενώς, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιλογή προσωπικού στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.

Λέξεις Κλειδιά: 

Δημοτική Αστυνομία, προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, περιβαλλοντικά πιστεύω, περιβαλλοντική γνώση.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr