«Η Σχέση των Διαστάσεων της Ποιότητας Υπηρεσιών με τη Συνολική Ικανοποίηση μεταξύ Ασκουμένων Διαφορετικών Επιπέδων Εμπειρίας»

«Η Σχέση των Διαστάσεων της Ποιότητας Υπηρεσιών με τη Συνολική Ικανοποίηση μεταξύ Ασκουμένων Διαφορετικών Επιπέδων Εμπειρίας»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 11, Τεύχος 1
2014
Σελίδες: 
1-13
issn: 
1791-6933
«Η Σχέση των Διαστάσεων της Ποιότητας Υπηρεσιών με τη Συνολική Ικανοποίηση μεταξύ Ασκουμένων Διαφορετικών Επιπέδων Εμπειρίας»
Αβουρδιάδου, Σ., Λάιος, Α., Κώστα Γ. & Θεοδωράκης, Ν.

¹ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
² Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2014
Περίληψη: 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μελετών, από ότι είναι γνωστό μέχρι σήμερα, έχει εστιάσει στην επίδραση των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών στη συνολική ικανοποίηση των πελατών στατικά και όχι δυναμικά, χωρίς παράλληλα να τονίσει τη συμβολή του επιπέδου εμπειρίας τους. Τελευταίες έρευνες στον τομέα παροχής υπηρεσιών υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες και οι αντιλήψεις των πελατών μεταβάλλονται με το πέρας του χρόνου ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας τους. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση τριών συγκεκριμένων διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών με τη συνολική ικανοποίηση μεταξύ άπειρων και έμπειρων ασκουμένων στο χώρο των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Συνολικά, 478 ασκούμενοι άνδρες και γυναίκες των προγραμμάτων άθλησης δυο γειτονικών δημοτικών  γυμναστηρίων  της  Β.  Ελλάδος  συμμετείχαν  στην  έρευνα.  Σύμφωνα  με  το  χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στα συγκεκριμένα προγράμματα, οι 116 από αυτούς χαρακτηρίστηκαν ως άπειροι  και  οι  296  ως  έμπειροι,  ενώ  από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  βρέθηκαν  στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων μόνο σε μια διάσταση, την ποιότητα αποτελέσματος. Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα συμβάλει θετικά στη κατανόηση της διαφορετικής σχέσης που αναπτύσσουν συγκεκριμένες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών με τη συνολική ικανοποίηση των ασκουμένων διαφορετικών επιπέδων εμπειρίας.

Λέξεις Κλειδιά: 

ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση, εμπειρία, προγράμματα ΑγΟ.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr