«Ο Ρόλος του Διευθυντή στην Αποτελεσματική Λειτουργία μιας Σχολικής Μονάδας»

«Ο Ρόλος του Διευθυντή στην Αποτελεσματική Λειτουργία μιας Σχολικής Μονάδας»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 11, Τεύχος 1
2014
Σελίδες: 
41-54
issn: 
1791-6933
«Ο Ρόλος του Διευθυντή στην Αποτελεσματική Λειτουργία μιας Σχολικής Μονάδας»
Msc. Ζιάκα Βασιλική

Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

2014
Περίληψη: 

Η παρούσα εργασία διερεύνησε την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σε μια προσπάθεια προσδιορισμού του ρόλου του διευθυντή ενός σχολείου για την προώθηση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό. Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση επιβάλλουν τη δημιουργία ενός σχολείου ευέλικτου και ικανού να προσαρμόζεται στις όποιες αλλαγές συμβαίνουν με δημιουργική διαχείριση της νέας γνώσης. Η βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και η αναβάθμιση των υπηρεσιών απασχολούν έντονα τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Οι μεγάλες εξελίξεις που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην παιδαγωγική θεωρία και ταυτόχρονα η δυναμική ανάπτυξη των τεχνολογιών, αφ’ ενός παρέχουν νέες δυνατότητες για διδακτική πράξη και αφ’ ετέρου διαμορφώνουν αναγκαστικά ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης της εκπαίδευσης. Ανάμεσα στα θέματα που διερευνήθηκαν ήταν η αποτελεσματικότητα του σχολείου και η συνεισφορά του διευθυντή στην επίτευξη αυτή. Ο διευθυντής στη σύγχρονη εκπαίδευση καλείται να υπερβεί παρωχημένες αντιλήψεις που εκφράζονται με μοντέλα διοίκησης όπως του παραδοσιακού διευθυντή – διαχειριστή του σχολείου και να αντεπεξέλθει αναποτελεσματικά γραφειοκρατικά μοντέλα διαχείρισης των σχολικών μονάδων. Ο σύγχρονος διευθυντής στοχεύει να αναδειχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία στο σχολικό περιβάλλον που διαχειρίζεται, ασκώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και διοικητικά μοντέλα ώστε να οδηγήσει τη σχολική του μονάδα σε επίτευξη υψηλών στόχων.

 

Λέξεις Κλειδιά: 

αποτελεσματικός διευθυντής, σύγχρονες θεωρίες διοίκησης, σχολικό περιβάλλον.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr