«Παρακίνηση Δασκάλων Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, Διαφοροποίηση λόγω Δημογραφικών Χαρακτηριστικών»

«Παρακίνηση Δασκάλων Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, Διαφοροποίηση λόγω Δημογραφικών Χαρακτηριστικών»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 11, Τεύχος 1
2014
Σελίδες: 
30-40
issn: 
1791-6933
«Παρακίνηση Δασκάλων Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, Διαφοροποίηση λόγω Δημογραφικών Χαρακτηριστικών»
Βουτσινά, M. & Γουλιμάρης, Δ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2014
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση διαφοροποίησης της παρακίνησης δασκάλων ελληνικών παραδοσιακών χορών λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 150 δάσκαλοι ελληνικών παραδοσιακών χορών (άνδρες 46% και γυναίκες 54%) απασχολούμενοι σε Ελληνικούς πολιτιστικούς συλλόγους, σχολές και γυμναστήρια. Για την αξιολόγηση της παρακίνησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Blais και συνεργατών (1993) τροποποιημένη στην Ελληνική γλώσσα από τον Χριστοδουλίδη (2004). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκαν επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν ότι οι δάσκαλοι χορού συνολικά σημείωσαν υψηλές τιμές παρακίνησης στην εργασία τους. Στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν αναφορικά του διαφορετικού φύλου των δασκάλων στην υποκλίμακα εσωτερική παρακίνηση για γνώση (p<.05) και στην υποκλίμακα εσωτερική πίεση (p <.05). Ακόμη στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν αναφορικά των επιπέδων διαφορετικής εμπειρίας στη διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών χορών στην υποκλίμακα αναγνωρίσιμη ρύθμιση (p<.05) και στην υποκλίμακα εξωτερική ρύθμιση (p<.05). Γενικότερα, από τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίχθηκε ότι η παρακίνηση των δασκάλων ελληνικών παραδοσιακών χορών επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.

Λέξεις Κλειδιά: 

αυτο-καθορισμός, εργασιακό περιβάλλον, χορός

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr