«Διερεύνηση της Συνεισφοράς της Ανάμειξης με την Ορεινή Πεζοπορία και της Προσκόλλησης με τον Προορισμό στην Πρόβλεψη της Αφοσίωσης σε αυτόν: Η περίπτωση του Ολύμπου»

«Διερεύνηση της Συνεισφοράς της Ανάμειξης με την Ορεινή Πεζοπορία και της Προσκόλλησης με τον Προορισμό στην Πρόβλεψη της Αφοσίωσης σε αυτόν: Η περίπτωση του Ολύμπου»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 11, Τεύχος 2
2014
Σελίδες: 
14-23
issn: 
1791-6933
«Διερεύνηση της Συνεισφοράς της Ανάμειξης με την Ορεινή Πεζοπορία και της Προσκόλλησης με τον Προορισμό στην Πρόβλεψη της Αφοσίωσης σε αυτόν: Η περίπτωση του Ολύμπου»
Καραγιώργος, Θ., Αλεξανδρής, Κ., & Κουθούρης Χ.

1Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

2014
Περίληψη: 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει το προφίλ των ορεινών πεζοπόρων στον Όλυμπο, ως προς τα α) δημογραφικά χαρακτηριστικά, β) το επίπεδο Ανάμειξης με την ορεινή πεζοπορία, γ) το επίπεδο Προσκόλλησης με τον Όλυμπο και περαιτέρω να διερευνηθεί κατά πόσο η ανάπτυξη της αφοσίωσης με τον Όλυμπο, ως προορισμό ορεινής πεζοπορίας (πρόθεση για επαναλαμβανόμενη επίσκεψη), μπορεί να προβλεφθεί από τις μεταβλητές της Ανάμειξης και της Προσκόλλησης με τον προορισμό (Όλυμπος). Η μέτρηση της ανάμειξης και της προσκόλλησης με τον προορισμό έγινε με το ερωτηματολόγιο των Kyle, Graefe, Manning & Bacon (2004). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 307 Έλληνες ορεινοί πεζοπόροι. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συστοιχιών ταξινόμησαν τους συμμετέχοντες σε δυο ομάδες (υψηλή και χαμηλή) και ως προς την ανάμειξη με την πεζοπορία και ως προς την προσκόλληση με τον προορισμό. Επιπλέον, τα άτομα με υψηλή ανάμειξη και προσκόλληση σημείωσαν υψηλότερο μέσο όρο αφοσίωσης, από ότι τα άτομα με χαμηλή ανάμειξη και χαμηλή προσκόλληση. Οι διαφορές και στις δύο περιπτώσεις ήταν στατιστικά σημαντικές. Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών συζητούνται.

Λέξεις Κλειδιά: 

ανάμειξη με μια δραστηριότητα, προσκόλληση με τον προορισμό, αφοσίωση.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr