«Καθορίζει ο βαθμός ανάμιξης των θεατών με μια αθλητική δραστηριότητα την αποτελεσματικότητα της χορηγίας; Η περίπτωση αγώνων Kick Boxing»

«Καθορίζει ο βαθμός ανάμιξης των θεατών με μια αθλητική δραστηριότητα την αποτελεσματικότητα της χορηγίας; Η περίπτωση αγώνων Kick Boxing»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 11, Τεύχος 2
2014
Σελίδες: 
36-44
issn: 
1791-6933
«Καθορίζει ο βαθμός ανάμιξης των θεατών με μια αθλητική δραστηριότητα την αποτελεσματικότητα της χορηγίας; Η περίπτωση αγώνων Kick Boxing»
Ντοβόλη, Α., Μπαλάσκα Π., & Καϊμακάμης, Δ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2014
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί το ποσοστό αναγνωρισημότητας των χορηγών από του θεατές μιας διοργάνωσης kick-boxing, που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη, και να εκτιμηθεί κατά πόσο η Ανάμειξη με το συγκεκριμένο άθλημα (ως πολυδιάστατη έννοια) σχετίζεται με τον βαθμό αναγνωρισιμότητας των χορηγών και την πρόθεση για αγορά προϊόντων τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 179 θεατές μιας διοργάνωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας kick-boxing. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τροποποιημένα: α) το ερωτηματολόγιο των Alexandris et al., (1997) και το ερωτηματολόγιο των Kyle et al. (2006). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 60% των θεατών αναγνώρισαν κάποιον από τους χορηγούς της διοργάνωσης. Επίσης, η Ανάμειξη με το άθλημα επιβεβαιώθηκε ότι παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην αναγνωρισημότητα της χορηγίας (ως προς της διαστάσεις της Έλξης και Σημαντικότητας), όσο και στην πρόβλεψη της πρόθεσης για αγορά προϊόντων των χορηγών (ως προς την διάσταση της Έλξης). Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών θα συζητηθούν στο άρθρο.

Λέξεις Κλειδιά: 

διοργάνωση kick-boxing, ανάμειξη, αποτελεσματικότητα χορηγίας

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr