«Ο Ρόλος των «Αντιλήψεων για τους Άλλους Πελάτες» στη Διαμόρφωση της Ικανοποίησης και των Προθέσεων Συμπεριφοράς στο Χώρο των Γυμναστηρίων»

«Ο Ρόλος των «Αντιλήψεων για τους Άλλους Πελάτες» στη Διαμόρφωση της Ικανοποίησης και των Προθέσεων Συμπεριφοράς στο Χώρο των Γυμναστηρίων»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 11, Τεύχος 2
2014
Σελίδες: 
24-35
issn: 
1791-6933
«Ο Ρόλος των «Αντιλήψεων για τους Άλλους Πελάτες» στη Διαμόρφωση της Ικανοποίησης και των Προθέσεων Συμπεριφοράς στο Χώρο των Γυμναστηρίων»
Θεοδωράκης Νίκος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σέρρες), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2014
Περίληψη: 

Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις που έχουν τα μέλη γυμναστηρίων για τους άλλους πελάτες, αλλά και το ρόλο αυτών των αντιλήψεων στη διαμόρφωση της ικανοποίησης και της μελλοντικής συμπεριφοράς τους. Ειδικότερα, εξετάστηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ικανοποίησης στη σχέση μεταξύ των «αντιλήψεων για τους άλλους πελάτες» των θετικών σχολίων και της πρόθεσης για επανάληψη αγοράς της υπηρεσίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 215 πελάτες δύο ιδιωτικών γυμναστηρίων. Ακολουθώντας τη διαδικασία που προτάθηκε από τους Barron και Kenny (1986), τα αποτελέσματα μίας σειράς αναλύσεων πολλαπλής παλινδρόμησης παρείχαν μερική υποστήριξη στις υποθέσεις της έρευνας δείχνοντας ότι η ικανοποίηση αποτελεί διαμεσολαβητικό παράγοντα μόνο στην περίπτωση των προθέσεων επαναγοράς της υπηρεσίας. Θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές παρατίθενται αναλυτικά.

Λέξεις Κλειδιά: 

Ικανοποίηση πελατών, προθέσεις συμπεριφοράς, γυμναστήρια.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr