«Ποδηλασία Βουνού και Προφίλ Συμμετεχόντων»

«Ποδηλασία Βουνού και Προφίλ Συμμετεχόντων»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 11, Τεύχος 2
2014
Σελίδες: 
45–57
issn: 
1791-6933
«Ποδηλασία Βουνού και Προφίλ Συμμετεχόντων»
Ζαφειρούδη, Α., Κουθούρης, Χ., & Παντίδης, Γ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2014
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σκιαγράφηση του προφίλ συμμετεχόντων ενηλίκων ατόμων σε διοργάνωση ορεινής ποδηλασίας αναφορικά της έννοιας της ανάμειξης. Η ανάμειξη ενός ατόμου σε μια αθλητική δραστηριότητα εκφράζεται από τρείς διαστάσεις: α) της έλξης προς τη δραστηριότητα, β) της αυτoέκφρασης μέσω της δραστηριότητας και γ) της κεντρικότητας της δραστηριότητας στη ζωή του ατόμου. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η έννοια της ανάμειξης, σε σχέση με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των ποδηλατών. Στην έρευνα συμμετείχαν 150 ενήλικα άτομα (112 άνδρες και 38 γυναίκες) τα οποία έλαβαν μέρος σε υπαίθρια διοργάνωση με ποδήλατα βουνού. Για την καταγραφή της ανάμειξης έγινε χρήση της κλίμακα των Kyle και συνεργατών (2004). Η αξιοπιστία της κλίμακας επιβεβαιώθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικά στατιστικές διαφορές στην οικογενειακή κατάσταση σε όλες τις διαστάσεις της ανάμειξης (p<0.01), καθώς οι ‘άγαμοι’ ποδηλάτες σημείωσαν μικρότερες τιμές από τις αντίστοιχες των ‘έγγαμων’. Επιπλέον η ανάλυση διακύμανσης ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<.001) μεταξύ όλων των υπό-ομάδων διαφορετικής ηλικίας, με την ομάδα των ποδηλατών μεγαλύτερης ηλικίας να σημειώνουν τις μεγαλύτερες τιμές. Τα αποτελέσματα της συζήτησης στοχεύουν στη διάδοση της ποδηλασίας βουνού στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και την περαιτέρω αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων.

Λέξεις Κλειδιά: 

υπαίθριες δραστηριότητες, ελεύθερος χρόνος, αναψυχή, εμπλοκή

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr