«Προσέγγιση των Τύπων Οργάνωσης των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών»

«Προσέγγιση των Τύπων Οργάνωσης των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 11, Τεύχος 2
2014
Σελίδες: 
1-13
issn: 
1791-6933
«Προσέγγιση των Τύπων Οργάνωσης των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών»
Νικολαΐδου, Σ., Μαυρομάτης, Γ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ. & Γιαλαμάς, Β.
2014
Περίληψη: 

Όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί διαθέτουν οργανωτική δομή. Η εσωτερική δομή είναι ένα μέσο με τοοποίο οι οργανισμοί προσπαθούν να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Η εύρεση όμοιων οργανισμώνείναι αδύνατη. Η ταξινόμηση τους σε τύπους σχεδιασμού στηρίζεται σε κοινά χαρακτηριστικά πουεμφανίζουν. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπώσει το προφίλ των δημοτικών αθλητικώνοργανισμών. Για τη διερεύνηση των παραπάνω χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SportCommission Organization Structure Survey των Robbins (1987) και National Association of SportsCommissions (1994). Στην έρευνα συμμετείχαν 100 ελληνικοί δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί. Ηπαραγοντική ανάλυση δημιούργησε τέσσερις παράγοντες με υψηλή συνοχή για κάθε παράγονταεκτός από το τελευταίο: τμηματοποίηση, συγκέντρωση, εξειδίκευση, τυποποίηση. Από την ανάλυσησυστάδων διαπιστώθηκαν 4 ομάδες αθλητικών οργανισμών. Επίσης, έγινε ανάλυση διακύμανσης γιαανεξάρτητα δείγματα ως προς έναν παράγοντα και διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στιςμεταβλητές: συμμετοχή προέδρου στις αποφάσεις, συμμετοχή προσωπικού σε θέματα αξιολόγησης,αριθμός τίτλων, αριθμός τμημάτων, ομαδοποίηση εργασιών, επίπεδα θέσεων εργασίας, εμπειρίαπροσωπικού με αθλητική διοίκηση, γραπτοί κανονισμοί και περιορισμένη αυτονομία προσωπικού. Τααποτελέσματα θα βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη, αφενός στην κατανόηση των οργανωτικώνδιαστάσεων που οριοθετούν τους τύπους των αθλητικών οργανισμών και αφ’ ετέρου στο σχεδιασμότης ιδανικής δομής οργάνωσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες του εκάστοτε οργανισμού.

Λέξεις Κλειδιά: 

τύποι σχεδιασμού οργανισμών, συγκέντρωση, πολυπλοκότητα, τυποποίηση.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr