«Φιλικές στο Περιβάλλον Υπηρεσίες σε Αθλητικά Κέντρα Διερεύνηση Απόψεων Ελλήνων φοιτητών»

«Φιλικές στο Περιβάλλον Υπηρεσίες σε Αθλητικά Κέντρα Διερεύνηση Απόψεων Ελλήνων φοιτητών»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 11, Τεύχος 2
2014
Σελίδες: 
58– 74
issn: 
1791-6933
«Φιλικές στο Περιβάλλον Υπηρεσίες σε Αθλητικά Κέντρα Διερεύνηση Απόψεων Ελλήνων φοιτητών»
Κουθούρης Χ., Παναγιωτίδου, Δ., Κοντογιάννη, Ε., Ζαφειρούδη, Α., & Αλεξανδρής, Κ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2014
Περίληψη: 

Η παρούσα εργασία διερεύνησε τις απόψεις Ελλήνων φοιτητών/φοιτητριών έναντι των φιλικών στο Περιβάλλον υπηρεσιών που παρέχουν αθλητικά κέντρα. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι πιθανές διαφορές λόγω διαφορετικού φύλου και λόγω συμμετοχής ή μη συμμετοχής των φοιτητών σε δράσεις άσκησης. Δείγμα αποτέλεσαν 300 φοιτητές (34,3% άνδρες και 65,7% γυναίκες) οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με τις ακόλουθες κλίμακες: «Συμμόρφωση Αθλητικών Κέντρων με Φιλικές στο Περιβάλλον Υπηρεσίες», «Φιλική στο Περιβάλλον Πολιτική στην Ελλάδα», «Προδιάθεση Υιοθέτησης Συνηθειών Φιλικών στο Περιβάλλον» (Kouthouris & Kontogianni, 2013) και της κλίμακας «Προφορική Επικοινωνία» (Zeithaml και συν. 1996). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης t-test μεταξύ φοιτητών διαφορετικού φύλου υποστήριξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών σε όλες τις κλίμακες (p<.01) με τις φοιτήτριες να σημειώνουν τιμές υψηλότερες των φοιτητών. Επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν στην ανεξάρτητη μεταβλητή «συμμετοχή ή μη συμμετοχή σε δράσεις άσκησης» στις κλίμακες «προδιάθεση υιοθέτησης συνηθειών φιλικών στο περιβάλλον» και «προφορικής επικοινωνίας» (p<0.1) όπου οι φοιτητές που αθλούνται σημείωσαν υψηλότερες τιμές αντίστοιχα από τους φοιτητές που δε συμμετέχουν σε δράσεις άσκησης. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι φοιτήτριες και συνολικά οι φοιτητές/τριες που αθλούνται εκδηλώνουν υψηλότερη πρόθεση για επιλογή αθλητικών κέντρων που παρέχουν ή σκοπεύουν να παρέχουν στο μέλλον φιλικές στο περιβάλλον υπηρεσίες.

Λέξεις Κλειδιά: 

πράσινο μάρκετινγκ, πράσινος καταναλωτής, αθλητισμός, αναψυχή

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr