«Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Εξωσχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων στην Κατερίνη»

«Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Εξωσχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων στην Κατερίνη»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 12, Τεύχος 1
2015
Σελίδες: 
1-12
issn: 
1791-6933
«Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Εξωσχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων στην Κατερίνη»
Παπαδόπουλος, Ε., Μπαλάσκα, Π., Παπαδόπουλος, Κ., & Παπαδοπούλου, Μ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2015
Περίληψη: 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που αναστέλλουν τη συμμετοχή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στην πόλη της Κατερίνης.  Διερευνήθηκε η ύπαρξη πιθανών διαφορών: α) ανάμεσα σε μαθητές ηλικίας 12-14 και 15- 18, β) ανάμεσα σε μαθητές και μαθήτριες και γ) ανάμεσα στις περιοχές κατοικίας των μαθητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 579 μαθητές (47.8% αγόρια, 52.2% κορίτσια). Για την καταγραφή των ανασταλτικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris και Carroll (1997a,b), Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι δείκτες εσωτερικής συνοχής σε όλες τις διαστάσεις κρίθηκαν ικανοποιητικοί (Cronbach΄s α>.70). Επίσης η ανάλυση t-test έδειξε: α) ότι οι μαθητές ηλικίας 15-18 αντιμετωπίζουν στην πλειοψηφία τους μεγαλύτερα εμπόδια από ότι οι μαθητές ηλικίας 12-14 και β) ότι οι μαθήτριες στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια από ότι οι μαθητές. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) φανέρωσαν ότι οι μαθητές από τις αγροτικές περιοχές βιώνουν στην πλειοψηφία τους μεγαλύτερα εμπόδια συμμετοχής έναντι αυτών από τις άλλες περιοχές κατοικίας. H ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι οι ενδοπροσωπικοί και οι δομικοί ανασταλτικοί παράγοντες συνεισφέρουν στην πρόβλεψη της πρόθεσης για συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής (R=.069, F=6.00, p<.001). Τα αποτελέσματα συζητούνται με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στις εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

Λέξεις Κλειδιά: 

ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής, εξωσχολικές δραστηριότητες αναψυχής, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr