«Προσομοίωση διαδικασιών ως εργαλείο μάθησης στην Αθλητική Διοίκηση .Μια έρευνα πιλότος»

«Προσομοίωση διαδικασιών ως εργαλείο μάθησης στην Αθλητική Διοίκηση .Μια έρευνα πιλότος»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 12, Τεύχος 1
2015
Σελίδες: 
26-34
issn: 
1791-6933
«Προσομοίωση διαδικασιών ως εργαλείο μάθησης στην Αθλητική Διοίκηση .Μια έρευνα πιλότος»
Κιάφφας, Ζ., & Αυθίνος, Γ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2015
Περίληψη: 

Η προσομοίωση “είναι μια μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με τη βοήθεια ενός άλλου συστήματος, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής” (Ρουμελιώτης 2001, σ. 11). Οι προσομοιώσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά μέσα στη διδασκαλία μαθημάτων διοίκησης από το 1957 (Dickinson & Faria,1996). Στο χώρο της Αθλητικής Διοίκησης, εφαρμογές εξειδικευμένων προσομοιώσεων μέσω Η/Υ εμφανίζονται διεθνώς σε ελάχιστα πανεπιστημιακά τμήματα μόλις την τελευταία δεκαετία (Gillentine & Schultz, 2001; Drayer & Rasher, 2010). Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αναφορές σχετικά με την εφαρμογή ανάλογων μεθόδων σε προγράμματα σπουδών του αντικειμένου. Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τις αντιλήψεις των φοιτητών/τριών της ειδίκευσης του κύκλου σπουδών Αθλητική Διοίκηση του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, που παρακολούθησαν το μάθημα «Αθλητικό Μάρκετινγκ» μέσω της κλασσικής διδασκαλίας και ενός εργαλείου μάθησης σχεδίου μάρκετινγκ μέσω Η/Υ. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Marketing Plan Pro 6.0 (Palo Alto, 2010) ως εργαλείο προσομοιωτικής διαδικασίας. Η μελέτη βασίζεται στη διαδικαστική προσομοίωση, η οποία εστιάζει στη διδασκαλία μιας σειράς ενεργειών για την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου (Μπαλκίζας, 2015). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσομοίωση διαδικασίας ως εκπαιδευτικό μέσο, αξιολογήθηκε θετικά, από τους συμμετέχοντες τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή της. Σε αμφότερες τις φάσεις, θεωρήθηκε «προκλητική», «ενδιαφέρουσα», «ελκυστική», «ευχάριστη», «ικανοποιητική» και «εφικτή». Επίσης, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στην προσδοκία των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών για την εφαρμογή και μετά τη βιωματική τους εμπειρία με την συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία (p=0,083>0,005).

Λέξεις Κλειδιά: 

εκπαιδευτικές προσομοιώσεις, σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, σχέδιο μάρκετινγκ Η/Υ.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr