«Τα αποτελέσματα ενός παρεμβατικού προγράμματος παραδοσιακών χορών, ως δραστηριότητα αναψυχής, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων σε ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης»

«Τα αποτελέσματα ενός παρεμβατικού προγράμματος παραδοσιακών χορών, ως δραστηριότητα αναψυχής, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων σε ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 12, Τεύχος 1
2015
Σελίδες: 
13-25
issn: 
1791-6933
«Τα αποτελέσματα ενός παρεμβατικού προγράμματος παραδοσιακών χορών, ως δραστηριότητα αναψυχής, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων σε ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης»
Ζηλίδου, Β., Δούκα, Σ., & Τσολάκη, Μ.

1Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2015
Περίληψη: 

Στόχος της έρευνας ήταν να σχεδιαστούν προγράμματα ελληνικών παραδοσιακών χορών με σκοπό τη σωματική άσκηση και να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και οι επιδράσεις τους στη σωματική και ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Συμμετείχαν 69 άτομα (61 γυναίκες), άνω των 60 ετών, υγιείς ηλικιωμένοι, με Ήπια Νοητική Διαταραχή - ΗΝΔ και με ήπια άνοια, χώροι διεξαγωγής της παρέμβασης ήταν ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η παρέμβαση είχε διάρκεια 24 εβδομάδες με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα επί μία ώρα. Οι χοροί είχαν τη ρίζα τους από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: ήπιας, μέτριας και υψηλής έντασης. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελληνικών παραδοσιακών χορών, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο WHOQOL, ένα εργαλείο που αξιολογεί την Ποιότητα Ζωής και μετρήθηκε πριν και μετά την παρέμβαση. Περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις που εξετάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία, τις κοινωνικές σχέσεις και το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική (p<0,001) βελτίωση σε μεταβλητές της ποιότητας ζωής όπως η φυσική κατάσταση, η αυτοεκτίμηση, και η κοινωνικοποίηση, η οποία αποτελεί ασπίδα προστασίας για την άνοια, και προστατεύει τους ασθενείς με ΗΝΔ από πιθανή κατάθλιψη, η οποία επιβαρύνει την κατάσταση ενός ασθενή με νοητικά προβλήματα. Οι εφαρμογές των αποτελεσμάτων στην οργάνωση των προγραμμάτων αναψυχής για ηλικιωμένους θα συζητηθούν.

Λέξεις Κλειδιά: 

Παραδοσιακός χορός, δραστηριότητα αναψυχής, ποιότητα ζωής, ΚΑΠΗ

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr