«Υπαίθριες Κινητικές Δραστηριότητες και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα. Η περίπτωση Μαθητών Νομού Ξάνθης»

«Υπαίθριες Κινητικές Δραστηριότητες και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα. Η περίπτωση Μαθητών Νομού Ξάνθης»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 12, Τεύχος 1
2015
Σελίδες: 
51-63
issn: 
1791-6933
«Υπαίθριες Κινητικές Δραστηριότητες και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα. Η περίπτωση Μαθητών Νομού Ξάνθης»
Κουθούρης, Χ, Ζαφειρούδη, Α., & Δεμενίδου, Π.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2015
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση στοιχείων της Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η συσχέτισή τους με δημογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και τη συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες. Στην έρευνα συμμετείχαν 256 μαθητές –τριες (Δημοτικού n=102, Γυμνασίου n=88 και Λυκείου n=66) από σχολεία του Νομού Ξάνθης που συμμετείχαν σε προγράμματα του ΚΠΕ Βιστωνίδας. Για την αξιολόγηση των πιστεύω των μαθητών σχετικά περιβαλλοντικά θέματα χρησιμοποιήθηκαν οικλίμακες α) «γνωστικά πιστεύω για το περιβάλλον» και β) «συναισθηματικά πιστεύω για το περιβάλλον» των Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδη (2013) και επίσης καταγράφηκε η συχνότητα συμμετοχής τους σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης των πιστεύω των μαθητών με την εκπαιδευτική βαθμίδα ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές, με τους μαθητές του Δημοτικού να σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις από τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου αντίστοιχα. Στατιστικά σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν επίσης μεταξύ των πιστεύω των μαθητών και της συχνότητας συμμετοχής σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες, με τους μαθητές που συμμετείχαν συχνά να σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις από αυτούς που συμμετείχαν κάποιες φορές ή σπάνια. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι μαθητές του Δημοτικού παρουσιάζονται περισσότερο ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον σε σχέση με μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, γεγονός που αναδεικνύει την ελλιπή ή μη επιτυχημένη εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, η συστηματική συμμετοχή των μαθητών σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες φαίνεται να βελτιώνει τα πιστεύω των μαθητών σχετικά με το περιβάλλον.

Λέξεις Κλειδιά: 

 υπαίθριες δραστηριότητες, περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, αναψυχή, φύση

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr