«Διερεύνηση της Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου σε Σπηλαιολόγους – Αθλητές Διαφορετικού Επιπέδου Εμπειρίας»

«Διερεύνηση της Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου σε Σπηλαιολόγους – Αθλητές Διαφορετικού Επιπέδου Εμπειρίας»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 12, Τεύχος 2
2015
Σελίδες: 
36-51
issn: 
1791-6933
«Διερεύνηση της Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου σε Σπηλαιολόγους – Αθλητές Διαφορετικού Επιπέδου Εμπειρίας»
Κουθούρης Χ., Παπαδάκη Μ. & Μπελογιάννης Χ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2015
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της προδιάθεσης ανάληψης ρίσκου σε σπηλαιολόγους-αθλητές αντίστοιχα του διαφορετικού επιπέδου εμπειρίας και διαφορετικών δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία). Η εμπλοκή ενός ατόμου σε καταστάσεις που εμπεριέχουν ρίσκο σχετίζεται με τη δραστηριοποίηση του χαρακτηριστικού γνωρίσματος της προσωπικότητας που ονομάζεται «Αναζήτηση Διέγερσης-Συναισθημάτων»-(ΑΔΣ). Ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ΑΔΣ (Zuckerman, 1994) όπως αυτή τροποποιήθηκε στην ελληνική (Μπελογιάννης, 2009), η οποία εκφράζεται από τέσσερις υποκλίμακες: «Αναζήτηση Διέγερσης-Περιπέτειας»-(ΑΔΠ), «Αναζήτηση Εμπειριών»-(ΑΕ), «μη-Αναστολή»-(μΑ) και «Αποφυγή της Ανίας»-(ΑΑ). Οι κλίμακες ελέγχθηκαν επιτυχώς ψυχομετρικά. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 151 Έλληνες σπηλαιολόγοι-αθλητές μέλη σπηλαιολογικών συλλόγων (άνδρες: 55.0%, γυναίκες: 45.0%). Οι σπηλαιολόγοι κατατάχθηκαν σε τρία επίπεδα εμπειρίας (αρχικό, μεσαίο και υψηλό) και τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των υποομάδων εμπειρίας στην υποκλίμακα ΑΔΠ (F(2,148)= 8.078, p<.001) και στη συνολική κλίμακα ΑΔΣ (F(2,148)= 5.468, p<.01). Σε ό,τι αφορά το φύλο, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην γενική κλίμακα ΑΔΣ με τους άντρες (Μ=24.83) να σημειώνουν υψηλότερες τιμές από τις γυναίκες (Μ=22.10) καθώς και στις υποκλίμακες ΑΔΠ (Μ=8.24 και Μ=7.14, αντίστοιχα) και μΑ (Μ=5.60 και Μ=4.41, αντίστοιχα). Τέλος, δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών υποομάδων (<29, 30-40 και >40 ετών) στην συνολική κλίμακα ΑΔΣ και στις υποκλίμακές της. Συμπερασματικά, η προδιάθεση ανάληψης ρίσκου διαφοροποιείται λόγω του φύλου των σπηλαιολόγων και του επιπέδου εμπειρίας μέχρι όμως το μεσαίου επίπεδο, ενώ η ηλικία δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο.

Λέξεις Κλειδιά: 

αθλήματα υψηλού ρίσκου, αναζήτηση διέγερσης-συναισθημάτων, εμπειρία, σπηλαιολογία

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr