«Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσματικότητα της Χορηγίας στο Χώρο της Καλαθοσφαίρισης»

«Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσματικότητα της Χορηγίας στο Χώρο της Καλαθοσφαίρισης»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 12, Τεύχος 2
2015
Σελίδες: 
1-18
issn: 
1791-6933
«Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσματικότητα της Χορηγίας στο Χώρο της Καλαθοσφαίρισης»
Καράκος Π., Κουθούρης Χ., Αλεξανδρής Κ. & Τζέτζης Γ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2015
Περίληψη: 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της χορηγίας και πιο συγκεκριμένα την αθλητική χορηγία στο χώρο της καλαθοσφαίρισης. Για το σκοπό αυτό διερευνήθηκαν οι προοπτικές που υπάρχουν στην Ελλάδα για την ανάπτυξη της αθλητικής χορηγίας τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Για την έρευνα δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνθηκε σε φιλάθλους καλαθοσφαίρισης, σε γήπεδα καλαθοσφαίρισης της περιοχής της Θεσσαλονίκης και περιλάμβανε εβδομήντα οχτώ (78) θέματα κλειστού τύπου. Από αυτά τα έντεκα (11) σχετίζονται με ατομικά στοιχεία, τα δέκα (10) θέματα αφορούν τα συναισθήματα προς την αγαπημένη τους ομάδα, τα είκοσι εννιά (29) θέματα τα συναισθήματα που προκαλεί η ομάδα, και τα υπόλοιπα είκοσι οχτώ (28) θέματα ήταν σχετικά με τον θεσμό και την αποτελεσματικότητα της αθλητικής χορηγίας. Αναλύθηκαν 211 από τα συνολικά 254 συγκεντρωμένα ερωτηματολόγια. Εξετάστηκε η αναγνωρισιμότητα (awareness) του χορηγού από τους φιλάθλους ως εξαρτημένη μεταβλητή. Επίσης εξετάστηκαν οι ανεξάρτητες μεταβλητές όπως: α) η ανάμιξη των φιλάθλων με την ομάδα, β) η προσκόλληση των φιλάθλων με την ομάδα, γ) η στάση (word of mouth) των φιλάθλων απέναντι στο θεσμό της χορηγίας, δ) η γνώση των φιλάθλων για τα προϊόντα του χορηγού, ε) η συμπεριφορά των φιλάθλων για τα προϊόντα του χορηγού της ομάδας, στ) η πρόθεση αγοράς των προϊόντων του χορηγού. Μετά τη στατική επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία αναλύονται λεπτομερώς.

 

Λέξεις Κλειδιά: 

Αθλητική χορηγία, καλαθοσφαίριση, στάση φιλάθλων, πρόθεση αγοράς, αναγνωρισιμότητα χορηγού.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr