«Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα και Επίπεδο Φυσικής Δραστηριότητας Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΚΠΕ Παρανεστίου»

«Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα και Επίπεδο Φυσικής Δραστηριότητας Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΚΠΕ Παρανεστίου»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 12, Τεύχος 2
2015
Σελίδες: 
19-35
issn: 
1791-6933
«Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα και Επίπεδο Φυσικής Δραστηριότητας Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΚΠΕ Παρανεστίου»
Ζαφειρούδη Α., Κακαρινού Β. & Κουθούρης Χ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2015
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή στοιχείων της ‘Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας’ και η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης με το επίπεδο Φυσικής Δραστηριότητας μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επισκέφτηκαν το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρανεστίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 220 μαθητές και μαθήτριες από Γυμνάσια και Λύκεια που παρακολούθησαν τα περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ Παρανεστίου 2013. Για την αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες Γνωστικής και Συναισθηματικής Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας που αποτελούνταν από επτά θέματα η κάθε μια. Για την αξιολόγηση του δείκτη Φυσικής Δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε κλίμακα με δύο επίπεδα.  (1= Γυμνάζομαι, 2=Δεν Γυμνάζομαι). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές α) ως προς το φύλο σε τέσσερα θέματα στην κλίμακα Γνωστικής Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας (p<.05)  και σε δυο θέματα της κλίμακας Συναισθηματικής Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας (p<.05) β) ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης σε ένα θέμα της Γνωστικής Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας (p<.05)  και σε 4 θέματα της Συναισθηματικής Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας (p<.05), γ) θετική συσχέτιση μεταξύ των θεμάτων ανάμεσα στις δυο κλίμακες Γνωστικής και Συναισθηματικής και δ) μεταξύ των μέσων όρων των τιμών του Δείκτη Φυσικής Δραστηριότητα (p<.05) . Συμπερασματικά, η συμμετοχή σε δραστηριότητες στη φύση αυξάνουν το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και επιδρούν θετικά στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Λέξεις Κλειδιά: 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα, Υπαίθριες Δραστηριότητες.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr