«Αξιολόγηση του χρόνου διάθεσης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κινητικές δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η περίπτωση της εταιρίας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.»

«Αξιολόγηση του χρόνου διάθεσης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κινητικές δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η περίπτωση της εταιρίας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 13, Τεύχος 1
2016
Σελίδες: 
1-24
issn: 
1791-6933
«Αξιολόγηση του χρόνου διάθεσης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κινητικές δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η περίπτωση της εταιρίας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.»
Κέλλη Ε., Ζαφειρούδη Α., Κουθούρης Χ. & Αλεξανδρής Κ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2016
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή της στάσης ομάδας φοιτητών έναντι ζητημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και εφαρμογής καθημερινών ατομικών συνηθειών φιλικών προς το περιβάλλον. Ακόμη διερεύνηση διαφοροποίησης των στάσεων λόγω συμμετοχή τους ή τη μη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες άσκησης. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 300 φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 73 των οποίων ήταν άντρες και 227 γυναίκες. Για την καταγραφή χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες: ‘αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση’, ‘στάσεις προς την περιβαλλοντική προστασία’ και ‘προδιάθεση υιοθέτησης φιλικών στο περιβάλλον συνηθειών’. Έγινε επιτυχής ψυχομετρικός έλεγχος. Η εφαρμογή της ανάλυσης t-test για ανεξάρτητα δείγματα μεταξύ φοιτητών που συμμετείχαν σε δράσεις άσκησης και εκείνων που δεν συμμετείχαν διαπίστωσε σημαντικά στατιστικές διαφορές αντίστοιχα και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. Συγκεκριμένα οι φοιτητές που γυμνάζονταν σημείωσαν υψηλότερες τιμές σε θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τους μη γυμναζόμενους φοιτητών. Τα αποτελέσματά συμφωνούν με πρότερα δεδομένα άλλων ερευνητών (Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 2012) υποστηρίζοντας ότι πολίτες που είναι περισσότερο ενεργοί και αθλούνται στην καθημερινότητά τους υιοθετούν φιλικότερες προς το περιβάλλον συμπεριφορές από τους αδρανείς.

Λέξεις Κλειδιά: 

Πράσινο μάρκετινγκ, Πανεπιστήμια, πράσινη καταναλωτική συμπεριφορά, υπηρεσίες αθλητισμού & αναψυχής.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr