«Διαφορές στην Αντίληψη της Ποιότητας Υπηρεσιών, το Βαθμό Ικανοποίησης και την Ανάπτυξη της από Στόμα σε Στόμα Επικοινωνίας Συμμετεχόντων σε Διοργανώσεις Ορεινού Τρεξίματος με Βάση το Επίπεδο Ανάμειξής τους με το Ορεινό Τρέξιμο.»

«Διαφορές στην Αντίληψη της Ποιότητας Υπηρεσιών, το Βαθμό Ικανοποίησης και την Ανάπτυξη της από Στόμα σε Στόμα Επικοινωνίας Συμμετεχόντων σε Διοργανώσεις Ορεινού Τρεξίματος με Βάση το Επίπεδο Ανάμειξής τους με το Ορεινό Τρέξιμο.»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 13, Τεύχος 1
2016
Σελίδες: 
50-66
issn: 
1791-6933
«Διαφορές στην Αντίληψη της Ποιότητας Υπηρεσιών, το Βαθμό Ικανοποίησης και την Ανάπτυξη της από Στόμα σε Στόμα Επικοινωνίας Συμμετεχόντων σε Διοργανώσεις Ορεινού Τρεξίματος με Βάση το Επίπεδο Ανάμειξής τους με το Ορεινό Τρέξιμο.»
Πολατίδου Π., Αλεξανδρής Κ., Μπαλάσκα Π. & Πολατίδου Γ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2016
Περίληψη: 

Η ανάπτυξη των διοργανώσεων υπαιθρίων δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας  παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη στη χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια. Καθώς οι διοργανώσεις αυτές προσφέρουν αναπτυξιακά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, η διερεύνηση της συμπεριφοράς που αναπτύσσουν οι συμμετέχοντες μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στον στρατηγικό σχεδιασμό τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν α) η κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων ανάλογα με τον βαθμό ανάμειξής τους με την δραστηριότητα του ορεινού τρεξίματος, β) η διερεύνηση των διαφορών στην αντίληψη της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει η διοργάνωση, γ) η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης τους από την διοργάνωση και δ) η διερεύνηση της από στόμα σε στόμα επικοινωνίας που αναπτύσσουν με βάση τον βαθμό ανάμειξης τους. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 273 συμμετέχοντες σε τρεις διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Για την διερεύνηση της ανάμειξης με το ορεινό τρέξιμο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Kyle, Graefe, Manning, & Bacon (2004). Για την διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα των Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis & Grouios (2004b) και Shonk & Chelladurai (2008). Για την καταγραφή της ικανοποίησης από την συμμετοχή χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Kouthouris & Alexandris (2005), ενώ για την διερεύνηση της ανεπίσημης επικοινωνίας  χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Tsiotsou & Alexandris (2009). Η δομική εγκυρότητα των κλιμάκων της ποιότητας των υπηρεσιών και της ανάμειξης εξετάστηκε επιτυχώς μέσω επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συστοιχιών φανέρωσαν τρία επίπεδα ανάμειξης με την δραστηριότητα του ορεινού τρεξίματος: υψηλό, μέτριο και χαμηλό. Οι συμμετέχοντες με την χαμηλότερη ανάμειξη στην δραστηριότητα του ορεινού τρεξίματος παρουσίασαν διαφορές στο επίπεδο ικανοποίησης,  στην ανάπτυξη της από στόμα σε στόμα επικοινωνίας  και στην αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών της διοργάνωσης.  Ωστόσο, αξιολόγησαν θετικά την ποιότητα των υπηρεσιών και ανέπτυξαν θετική από στόμα σε στόμα επικοινωνία. Συμπερασματικά, η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μιας διοργάνωσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για τις αθλητικές διοργανώσεις μικρής κλίμακας, καθώς μπορεί αν προσελκύσει συμμετέχοντες διαφορικό βαθμό ανάμειξης με μια δραστηριότητα.

Λέξεις Κλειδιά: 

ανάμειξη, ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση, μικρής κλίμακας υπαίθριες διοργανώσεις, ορεινό τρέξιμο, ανάμειξη, από στόμα σε στόμα επικοινωνία

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr