«Διερεύνηση της Σχέσης της Μετασχηματικής – Συναλλακτικής Ηγεσίας και της Εργασιακής Ικανοποίησης των Στελεχών Μεσαίου Διοικητικού Επιπέδου και Πρώτης Γραμμής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις στην Ελλάδα.»

«Διερεύνηση της Σχέσης της Μετασχηματικής – Συναλλακτικής Ηγεσίας και της Εργασιακής Ικανοποίησης των Στελεχών Μεσαίου Διοικητικού Επιπέδου και Πρώτης Γραμμής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις στην Ελλάδα.»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 13, Τεύχος 2
2016
Σελίδες: 
1-15
issn: 
1791-6933
«Διερεύνηση της Σχέσης της Μετασχηματικής – Συναλλακτικής Ηγεσίας και της Εργασιακής Ικανοποίησης των Στελεχών Μεσαίου Διοικητικού Επιπέδου και Πρώτης Γραμμής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις στην Ελλάδα.»
Ιωαννίδου Ε. (PhD)

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2016
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της μετασχηματικής – συναλλακτικής ηγεσίας και της εργασιακής ικανοποίησης των στελεχών μεσαίου διοικητικού επιπέδου (κοινοτάρχες) και πρώτης γραμμής (ομαδάρχες) σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις. Ακόμη εξετάσθηκε τυχόν διαφοροποίηση της σχέσης αυτής μεταξύ κοινοταρχών και ομαδαρχών. Η αξιολόγηση της μετασχηματικής – συναλλακτικής ηγεσίας έγινε με το ερωτηματολόγιο (Multifactor Leadership Questionnaire - MLQ) των Bass & Avolio, (1995). Η αξιολόγηση της εργασιακής ικανοποίησης έγινε με το ερωτηματολόγιο (Minnesota Satisfaction Questionnaire – short-form - MSQ) των Dawis & Lofquist, (1984). Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 817 στελέχη ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων και συγκεκριμένα 669 στελέχη πρώτης γραμμής (ομαδάρχες) και 148 στελέχη μεσαίου διοικητικού επιπέδου (κοινοτάρχες). Τα αποτελέσματα υποστήριξαν ότι: α) υπάρχει ισχυρή θετική σχέση μεταξύ της μετασχηματικής – συναλλακτικής  ηγεσίας και της εργασιακής ικανοποίησης των στελεχών, β) το μεγαλύτερο ποσοστό των ομαδαρχών εκτιμά έως πολύ υψηλό το επίπεδο της μετασχηματικής – συναλλακτικής ηγεσίας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των κοινοταρχών εκτιμά το επίπεδο ως μέτριο, γ) η εργασιακή ικανοποίηση των συμμετεχόντων είναι υψηλή και δ) στους κοινοτάρχες υπάρχει ισχυρότερη θετική συσχέτιση της μετασχηματικής – συναλλακτικής ηγεσίας και της εργασιακής ικανοποίησης, από ότι στους ομαδάρχες. Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών συζητούνται.

Λέξεις Κλειδιά: 

Μετασχηματική – Συναλλακτική Ηγεσία, Εργασιακή Ικανοποίηση, Παιδική Κατασκήνωση

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr