«Παιγνιώδεις Υπαίθριες Κινητικές Δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο για την Υποστήριξη Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Παρεμβατικού Προγράμματος»

«Παιγνιώδεις Υπαίθριες Κινητικές Δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο για την Υποστήριξη Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Παρεμβατικού Προγράμματος»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 13, Τεύχος 2
2016
Σελίδες: 
28-40
issn: 
1791-6933
«Παιγνιώδεις Υπαίθριες Κινητικές Δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο για την Υποστήριξη Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Παρεμβατικού Προγράμματος»
Κοσκολού Α. & Κουθούρης Χ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2016
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός παρεμβατικού προγράμματος υπαίθριων κινητικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο της θεματικής ενότητας «Εξοικονόμηση νερού στο σχολείο και στο σπίτι». Ακολουθήθηκε οιονεί πειραματικός σχεδιασμός, στον οποίο συμμετείχαν 98 μαθητές/τριες δύο νηπιαγωγείων της Αττικής και η συλλογή των δεδομένων έγινε με κλειστού τύπου συνεντεύξεις. Πραγματοποιήθηκαν τρεις μετρήσεις, αρχική, τελική και διατήρησης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η αξιοποίηση των Υπαίθριων Κινητικών Δραστηριοτήτων υπό μορφή κινητικών παιχνιδιών σε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην οικοδόμηση νέων γνώσεων από τα νήπια και στη διαμόρφωση θετικότερων απόψεων για το εν λόγω ζήτημα.

Λέξεις Κλειδιά: 

Πράσινο μάρκετινγκ, Πανεπιστήμια, πράσινη καταναλωτική συμπεριφορά, υπηρεσίες αθλητισμού & αναψυχής.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr