«Διερεύνηση των στάσεων ατόμων που ασχολούνται με την κολύμβηση αναψυχής ως προς τη συμμόρφωση των αθλητικών κέντρων σε παροχή φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Διερεύνηση των στάσεων ατόμων που ασχολούνται με την κολύμβηση αναψυχής ως προς τη συμμόρφωση των αθλητικών κέντρων σε παροχή φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών στην Ελλάδα»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 14, Τεύχος 1
2017
Σελίδες: 
52-66
issn: 
1791-6933
«Διερεύνηση των στάσεων ατόμων που ασχολούνται με την κολύμβηση αναψυχής ως προς τη συμμόρφωση των αθλητικών κέντρων σε παροχή φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών στην Ελλάδα»
Κουθούρης Χαρίλαος, Κοντογιάννη Ευαγγελία & Νταβουλτζοπούλου Μαρία

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2017
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων ατόμων που συμμετέχουν στην κολύμβηση αναψυχής, ως προς την εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής στην Ελλάδα και της συμμόρφωσης των αθλητικών κέντρων με την παροχή φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών. Ακόμη ελέγχθηκαν πιθανές διαφορές σε σχέση με το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο των κολυμβητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 160 άτομα (54,4% άνδρες και 45,6% γυναίκες) από τρία κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης. Για την αξιολόγηση της «φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής στην Ελλάδα» και της «συμμόρφωσης των αθλητικών κέντρων για παροχή φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών» χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες των Kouthouris & Kontogianni (2013). Η αξιοπιστία των κλιμάκων ελέγχθηκε και πάλι επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης t-test αναφορικά της κλίμακας «εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής στην Ελλάδα’ δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών κολυμβητών, ενώ αντίθετα ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές και στα έξι θέματα της κλίμακας μεταξύ κολυμβητών με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα οι κολυμβητές με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σημείωσαν υψηλότερες τιμές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης t-test για τη δεύτερη μεταβλητή «συμμόρφωση των αθλητικών κέντρων με παροχή φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών», διαπίστωσαν διαφορές μόνο σε ένα θέμα της κλίμακας, ταυτόχρονα και μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ κολυμβητών με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο. Συμπερασματικά υποστηρίζεται πως άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο ενδιαφέρονται περισσότερο για την παροχή φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών ή πράσινων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να είναι σε γνώση των διοικήσεων των αθλητικών κέντρων της χώρας ώστε σε διαδικασίες που αφορούν την τμηματοποίηση των επισκεπτών και την εφαρμογή νέων  κανόνων φιλικών προς το περιβάλλον να διασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή τους.

Λέξεις Κλειδιά: 

φιλο-περιβαλλοντική πολιτική, πράσινες υπηρεσίες, άθληση, αναψυχή, μάρκετινγκ 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr