«Προγράμματα Υπαίθριας Κινητικής Αναψυχής και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου στη νήσο Πόρο»

«Προγράμματα Υπαίθριας Κινητικής Αναψυχής και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου στη νήσο Πόρο»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 14, Τεύχος 1
2017
Σελίδες: 
33-51
issn: 
1791-6933
«Προγράμματα Υπαίθριας Κινητικής Αναψυχής και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου στη νήσο Πόρο»
Αναστασία Γελαλή & Αγλαΐα Ζαφειρούδη

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2017
Περίληψη: 

Η παρούσα εργασία διερεύνησε την επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος υπαίθριων δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής με στόχο τη διαφοροποίηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μαθητών Δημοτικού. Στην έρευνα συμμετείχαν 80 μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικών Σχολείων της νήσου Πόρος, εξ αυτών 40 μαθητές αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και 40 μαθητές την ομάδα ελέγχου. Για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες των Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδη (2013) 1) κλίμακα αντιλαμβανόμενης πληροφόρησης 2) κλίμακα γνωστικών περιβαλλοντικών πιστεύω, 3) κλίμακα συναισθηματικών περιβαλλοντικών πιστεύω και 4) κλίμακα προδιάθεσης για περιβαλλοντική δράση. Εφαρμόστηκε το pair sample t-test με μεταβλητές τις τέσσερις κλίμακες της περιβαλλοντικής συνείδησης (πληροφόρηση, γνωστικά πιστεύω, συναισθηματικά πιστεύω, προδιάθεση για δράση) μεταξύ των συνολικών τιμών που πέτυχαν οι μαθητές πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο παρεμβατικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο σε τέσσερα θέματα της κλίμακας αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση (p<.001). Στις υπόλοιπες κλίμακες οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σαφώς σημείωσαν υψηλότερες τιμές μετά την παρέμβαση όχι όμως σε επίπεδο στατιστικής σημαντικής διαφοράς. Οι τιμές των μαθητών της ομάδας ελέγχου δε διαφοροποιήθηκαν μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης. Τα αποτελέσματα αναφέρθηκαν στη σημασία της ενίσχυσης του περιεχομένου της Φυσικής Αγωγής με προγράμματα Υπαίθριων Κινητικών Δραστηριοτήτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κινητικές δραστηριότητες στη φύση, υπαίθριες δραστηριότητες, αναψυχή.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr