«Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην αντίληψη της Ποιότητας Υπηρεσιών και στην Ανάμειξη σε προγράμματα Αθλητισμού Αναψυχής»

«Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην αντίληψη της Ποιότητας Υπηρεσιών και στην Ανάμειξη σε προγράμματα Αθλητισμού Αναψυχής»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 14, Τεύχος 2
2017
Σελίδες: 
28-42
issn: 
1791-6933
«Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην αντίληψη της Ποιότητας Υπηρεσιών και στην Ανάμειξη σε προγράμματα Αθλητισμού Αναψυχής»
Μπαλάσκα Παναγιώτα, Υφαντίδου Γεωργία & Καϊμακάμης Δημήτριος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2017
Περίληψη: 

Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στην αντίληψη της Ποιότητας Υπηρεσιών και στην Ανάμειξη σε προγράμματα Αθλητισμού Αναψυχής. Το δείγμα αποτέλεσαν 615 συμμετέχοντες σε προγράμματα Αθλητισμού Αναψυχής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη κλίμακα του SERVQUAL των Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis, Grouios, (2004α), ενώ για τη μέτρηση της Ανάμειξης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Kyle και Chick (2002). Για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων εφαρμόσθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση των δύο κλιμάκων των ερωτηματολογίων, αναλύσεις διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν εγκυρότητα και αξιοπιστία των κλιμάκων των δυο ερωτηματολογίων καθώς επίσης και στατιστικά σημαντική συνεισφορά στην πρόβλεψη της ανάμειξης από τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα θα συζητηθούν ως προς την ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από αντίστοιχες προτάσεις και δράσεις από τους φορείς υλοποίησης τους.

Λέξεις Κλειδιά: 

Ποιότητα Υπηρεσιών, Ανάμειξη, Αθλητισμός Αναψυχής

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr