«Κίνητρα Συμμετοχής και Προσκόλληση σε πέντε Υπαίθριες Δραστηριότητες Βουνού»

«Κίνητρα Συμμετοχής και Προσκόλληση σε πέντε Υπαίθριες Δραστηριότητες Βουνού»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 14, Τεύχος 2
2017
Σελίδες: 
43-57
issn: 
1791-6933
«Κίνητρα Συμμετοχής και Προσκόλληση σε πέντε Υπαίθριες Δραστηριότητες Βουνού»
Καϊμακάμης Δημήτριος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2017
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής και της προσκόλλησης σε πέντε διαφορετικές υπαίθριες δραστηριότητες βουνού και ο ορισμός του προφίλ των συμμετεχόντων. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν πεντακόσιοι συμμετέχοντες (Ν=500) στις δραστηριότητες: Χιονοσανίδα, Αναρρίχηση, Ορειβασία, Ποδήλατο Βουνού και Χιονοδρομία. Μοιράστηκαν 100 ερωτηματολόγια ανά δραστηριότητα. Για την αξιολόγηση της προσκόλλησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Funk & James (2006), ενώ για την αξιολόγηση των κινήτρων συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα REP των (Manfredo et al., 2007). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες σε υπαίθριες δραστηριότητες βουνού θεωρούν ότι η αγαπημένη τους δραστηριότητα παίζει σημαντικό ρόλο στη   ζωή τους (υψηλή προσκόλληση) και παρακινούνται να συμμετέχουν σε αυτή κυρίως λόγω της ευεξίας, της άσκησης και της απόλαυσης του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν όμως διαφορές ανάμεσα στις πέντε διαφορετικές δραστηριότητες βουνού, όσον αφορά τα κίνητρα συμμετοχής και την προσκόλληση στη δραστηριότητα οι οποίες αναλύονται.

Λέξεις Κλειδιά: 

Χιονοσανίδα, Χιονοδρομία, Ποδήλατο βουνού, Ορειβασία, Αναρρίχηση, Ψυχογραφική τμηματοποίηση, Κίνητρα συμμετοχής, Προσκόλληση.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr