«Μια Προσέγγιση Στρατηγικής Διοίκησης για τους Αθλητικούς και Ολυμπιακούς Οργανισμούς: Η Μέθοδος Διοίκησης του W. Edwards Deming»

«Μια Προσέγγιση Στρατηγικής Διοίκησης για τους Αθλητικούς και Ολυμπιακούς Οργανισμούς: Η Μέθοδος Διοίκησης του W. Edwards Deming»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 14, Τεύχος 2
2017
Σελίδες: 
1-16
issn: 
1791-6933
«Μια Προσέγγιση Στρατηγικής Διοίκησης για τους Αθλητικούς και Ολυμπιακούς Οργανισμούς: Η Μέθοδος Διοίκησης του W. Edwards Deming»
Παπαϊωάννου Α., Σιούτου Α., & Κριεμάδης Θ.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

2017
Περίληψη: 

Η παγκόσμια αθλητική βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών και Ολυμπιακών οργανισμών) έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, παρά την οικονομική κρίση. Επιπλέον, η ανάπτυξη αυτή έχει κάνει τους αθλητικούς και ολυμπιακούς οργανισμούς ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον όπου η ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση των πόρων τους προϋποθέτει την ύπαρξη και την εφαρμογή ενός σύγχρονου τρόπου οργάνωσης και διοίκησης των δραστηριοτήτων τους. Πολλοί συγγραφείς έχουν διαπιστώσει ότι τα σύγχρονα συστήματα διοίκησης των επιχειρήσεων, όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός και η επιχειρηματική ηγεσία, θα μπορούσαν να είναι μια λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών όπως οι αθλητικοί και ολυμπιακοί οργανισμοί. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει: (α) το βαθμό στον οποίο τα 14 σημεία της μεθόδου διοίκησης Deming, που προέρχεται από τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, μπορούν να εφαρμοστούν στη διοίκηση των αθλητικών και ολυμπιακών οργανισμών και (β) τη συμβολή της εφαρμογής της μεθόδου διοίκησης Deming στην ενίσχυση της ποιότητας των αθλητικών και ολυμπιακών οργανισμών.

Λέξεις Κλειδιά: 

αθλητικοί και ολυμπιακοί οργανισμοί, μέθοδος διοίκησης Deming, διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr