«Χορευτικοί σύλλογοι και ποιότητα υπηρεσιών: μια πρώτη αξιολόγηση από τα μέλη τους»

«Χορευτικοί σύλλογοι και ποιότητα υπηρεσιών: μια πρώτη αξιολόγηση από τα μέλη τους»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 14, Τεύχος 2
2017
Σελίδες: 
17-27
issn: 
1791-6933
«Χορευτικοί σύλλογοι και ποιότητα υπηρεσιών: μια πρώτη αξιολόγηση από τα μέλη τους»
Γκάτσου Ανθούλα, & Φιλίππου Φίλιππος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2017
Περίληψη: 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις υπηρεσίες που προσφέρουν χορευτικοί σύλλογοι μέσα από την αξιολόγηση της ποιότητας συγκεκριμένων δεικτών, όπως η ποιότητα παροχής υπηρεσιών και η αξιολόγηση του δασκάλου χορού. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 267 χορευτές και χορεύτριες ηλικίας άνω των 15 ετών. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris, Zahariadis, Tzorbatzoudis, και Grouios (2004) τροποποιημένο ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της έρευνας. Οι στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν: α. περιγραφική στατιστική, β. ανάλυση αξιοπιστίας, t-test, One Way analysis και ανάλυση συσχετίσεων. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν: α. Οι παράγοντες της ποιότητας παρουσιάζουν υψηλή εσωτερική συνοχή (Cronbach’s a: περιβάλλον .79, δάσκαλος .91, ανταπόκριση .84, αποτέλεσμα .84, σχέσεις .85). β. Οι παράγοντες «δάσκαλος», «αποτελεσματικότητα» και «κοινωνικές σχέσεις» συγκέντρωσαν τα υψηλότερα σκορ (6.57, 6.35 & 6.15 αντίστοιχα) ενώ ο παράγοντας «περιβάλλον» συγκέντρωσε το μικρότερο (4.54). Συμπερασματικά, οι μετέχοντες των χορευτικών διαδικασιών είναι σε σημαντικό βαθμό ικανοποιημένοι από τον δάσκαλο χορού, την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής τους καθώς και τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια της λειτουργίας των συλλόγων ενώ δεν είναι ικανοποιημένοι από το περιβάλλον όπου διεξάγονται τα μαθήματα καθώς και τον εξοπλισμό της αίθουσας.

Λέξεις Κλειδιά: 

αξιολόγηση, υπηρεσίες, ικανοποίηση, χορευτικοί σύλλογοι

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr