«Διερεύνηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ορειβατών επισκεπτών καταφύγιων του Ολύμπου»

«Διερεύνηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ορειβατών επισκεπτών καταφύγιων του Ολύμπου»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 15, Τεύχος 1
2018
Σελίδες: 
1-21
issn: 
1791-6933
«Διερεύνηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ορειβατών επισκεπτών καταφύγιων του Ολύμπου»
Παυλίδης Γ., Ζαφειρούδη Α., & Κουθούρης Χ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2018
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταδειχθεί η σημαντικότητα της συμμετοχής ατόμων σε δράσεις άσκησης στη φύση, και συγκεκριμένα στη δραστηριότητα της ορεινής πεζοπορίας στην περιοχή του Ολύμπου, ανάλογα με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, τη συχνότητα συμμετοχής και τη διαφορετική τους ορειβατική εμπειρία, και πως αυτή η ενέργεια οδηγεί σε θετικές συμπεριφορές προς το περιβάλλον. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 180 άτομα (n=180), 126 άνδρες και 54 γυναίκες, με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά δηλαδή του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης και της διαφορετικής ηλικίας και επιπλέον, με διαφορετική συχνότητα συμμετοχής και διαφορετική ορειβατική εμπειρία. Για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των ατόμων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδη (2012) ”Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά”, αποτελούμενη από 10 θέματα. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από επισκέπτες ορειβάτες σε καταφύγια κτισμένα σε ύψος 2100<2700 μέτρα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης t-test για το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση καθώς και τη συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ως προς το Συνολικό δείκτη περιβαλλοντικής συμπεριφοράς όπως επίσης και σε ότι αφορά την ορειβατική εμπειρία των ατόμων δεν φαίνεται να υπάρχει  στατιστικά σημαντική διαφορά. Συμπερασματικά, οι έγγαμοι, οι ενήλικες και οι ενασχολούμενοι με τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής παρουσιάζουν μία πιο φιλική συμπεριφορά προς το περιβάλλον, ενώ ως προς το φύλο οι γυναίκες εμφανίζονται πιο ευαισθητοποιημένες όσον αφορά τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που έχουν σχέση με το περιβάλλον.

Λέξεις Κλειδιά: 

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, δημογραφικά χαρακτηριστικά, υπαίθριες δραστηριότητες, αναψυχή

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr