«Επαγγελματική Εξουθένωση και Φυσική Δραστηριότητα Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας»

«Επαγγελματική Εξουθένωση και Φυσική Δραστηριότητα Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 15, Τεύχος 1
2018
Σελίδες: 
50-63
issn: 
1791-6933
«Επαγγελματική Εξουθένωση και Φυσική Δραστηριότητα Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας»
Παπαβαγγέλη Σ., Κουστέλιος Α., Μπεκιάρη Α., Αλμπανίδης Ε., & Ζουρνατζή Ε.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
*Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2018
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση: α) του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας, β) εάν υπάρχει διαφοροποίηση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με συγκεκριμένες δημογραφικές μεταβλητές, όπως τα χρόνια προϋπηρεσίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Α΄/θμια - Β΄/θμια) γ) της πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικής εξουθένωσης και της φυσικής δραστηριότητας των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας. Στην έρευνα συμμετείχαν 94 εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας (N=53) και δευτεροβάθμιας (N=41) εκπαίδευσης από την περιοχή της  Θεσσαλίας. Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας αξιολογήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου καταγραφής της επαγγελματικής εξουθένωσης (MBI) (Maslach & Jackson, 1986). Το ερωτηματολόγιο «Άσκηση κατά τον Ελεύθερο Χρόνο» (Leisure Time Exercise Questionnaire) χρησιμοποιήθηκε  για την αξιολόγηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας και της συχνότητας της άσκησης σε μία εβδομάδα (Godin & Shephard, 1985). Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως τόσο οι εκπαιδευτικοί αγγλικής φιλολογίας Πρωτοβάθμιας όσο και οι εκπαιδευτικοί αγγλικής φιλολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βιώνουν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης, δε βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά της επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ηλικία των εκπαιδευτικών ενώ δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Λέξεις Κλειδιά: 

επαγγελματική εξουθένωση, φυσική δραστηριότητα, εκπαίδευση, καθηγητές αγγλικής γλώσσας

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr