«Η συμβολή του διαφορετικού τόπου κατοικίας μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη διαμόρφωση ανάλογης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας»

«Η συμβολή του διαφορετικού τόπου κατοικίας μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη διαμόρφωση ανάλογης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 15, Τεύχος 1
2018
Σελίδες: 
22-49
issn: 
1791-6933
«Η συμβολή του διαφορετικού τόπου κατοικίας μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη διαμόρφωση ανάλογης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας»
Γκάτσου Α., & Φιλίππου Φ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2018
Περίληψη: 

Οι υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες συντελούν στο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη φύση μέσα από βιωματικές δράσεις. Η ενδυνάμωση της σχέσης ανθρώπου-φύσης καλλιεργεί το αίσθημα του σεβασμού γι’ αυτήν, αναδεικνύει την αξία της και ωθεί πιο εύκολα τα άτομα σε οικολογική συμπεριφορά. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο διαφορετικός τόπος διαμονής των μαθητών και η διαφορετική συχνότητα συμμετοχής τους σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες, σχετίζονται με το βαθμό της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησής τους. Δείγμα στην έρευνα αποτέλεσαν 261 μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού, Σχολείων της περιοχής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συμπλήρωσαν την κλίμακα Περιβαλλοντικά Πιστεύω: γνωστική διάσταση, συναισθηματική διάσταση και συνολική περιβαλλοντική συμπεριφορά των Zafeiroudi και Hatzigeorgiadis, (2013). Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι ο τόπος διαμονής διαφοροποιεί τα περιβαλλοντικά πιστεύω των μαθητών -στη γνωστική διάσταση, στη συναισθηματική διάσταση και στη συνολική περιβαλλοντική συμπεριφορά- ενώ η διαφορετική συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες διαφοροποιεί τη γνωστική διάσταση και την περιβαλλοντική συμπεριφορά. Συμπερασματικά, η ενασχόληση των μαθητών με υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκτός από τις γνώσεις και την καλλιέργεια κατάλληλων δεξιοτήτων, ενισχύουν τη σχέση των μαθητών με ζητήματα που αφορούν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τους.

Λέξεις Κλειδιά: 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, κινητική εμπειρία 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr