«Η φιλοσοφία της Γιόγκα και τα οκτώ βήματα του Πατάντζαλι: Η ανάλυση των ΝιΓιάμα και η εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή»

«Η φιλοσοφία της Γιόγκα και τα οκτώ βήματα του Πατάντζαλι: Η ανάλυση των ΝιΓιάμα και η εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 15, Τεύχος 2
2018
Σελίδες: 
40-56
issn: 
1791-6933
«Η φιλοσοφία της Γιόγκα και τα οκτώ βήματα του Πατάντζαλι: Η ανάλυση των ΝιΓιάμα και η εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή»
Ζαφειρούδη Αγλαΐα

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2018
Περίληψη: 

H πρακτική εξάσκηση της γιόγκα έχει μακρά, πολυσύνθετη ιστορία και βαθιά αρχαία παράδοση, ως επιστήμη ενός ολοκληρωμένου τρόπου ζωής (Bhavanani, 2011).Όσοι έχουν ασκηθεί στη γιόγκα σε πλήρη μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των οκτώ παραδοσιακών βημάτων της φιλοσοφίας της γιόγκα του Πατάντζαλι, διαπιστώνουν ότι αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής τους, σε νοητικό, σωματικό, συναισθηματικό, ψυχικό επίπεδο.Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της φιλοσοφία της γιόγκα. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση των «νιγιάμα» (το δεύτερο από τα οκτώ βήματα της γιόγκα), η σχέση τους με τα «γιάμα» (το πρώτο από τα οκτώ βήματα της γιόγκα) και η εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή. Επιπρόσθετα, αναλύθηκε και η σχέση των «νίγιαμα» με τα υπόλοιπα βήματα της φιλοσοφίας της γιόγκα. Συμπερασματικά, τα «γιάμα» και τα «νιγιάμα» αποτελούν δεοντολογικές, ηθικές πρακτικές, δεσμεύσεις ενδοσκόπησης και πειθαρχίας και δημιουργούν ένα στέρεο υπόβαθρο για τη μετάβαση σε βαθύτερα επίπεδα συγκέντρωσης κι εσωτερικής δύναμης. Ως θεμελιώδες συστατικό της φύσης της γιόγκα θα πρέπει να ασκούνται το ίδιο με τα υπόλοιπα βήματα (στάσεις, αναπνοή, αυτοσυγκέντρωση, διαλογισμός, υπερσυνείδηση), για μια ολοκληρωμένη πρακτική. Και τα οκτώ βήματα της γιόγκα είναι το ίδιο σημαντικά και απαραίτητα. Η γιόγκα και η ολοκληρωμένη εξάσκησή της έχει τεκμηριωμένα πολλαπλά συναισθηματικά, νοητικά, ψυχικά και σωματικά οφέλη. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής κι αποτελεί παράγοντα που ενισχύει τους δείκτες ευημερίας κι ευζωίας.

Λέξεις Κλειδιά: 

Λέξεις κλειδιά: Πατάντζαλι, Γιόγκα Σούτρας, οκτώ βήματα, ευζωία, ευημερία, αυτοπειθαρχία, καθαρότητα, αυτάρκεια, αφοσίωση, ευζωία, ελευθερία, ευτυχία, πληρότητα.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr