«Πελατοκεντρική Στρατηγική και Επιχειρησιακή Επίδοση στα Αθλητικά Κέντρα Μίνι Ποδοσφαίρου της Ελλάδας»

«Πελατοκεντρική Στρατηγική και Επιχειρησιακή Επίδοση στα Αθλητικά Κέντρα Μίνι Ποδοσφαίρου της Ελλάδας»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 15, Τεύχος 2
2018
Σελίδες: 
10-25
issn: 
1791-6933
«Πελατοκεντρική Στρατηγική και Επιχειρησιακή Επίδοση στα Αθλητικά Κέντρα Μίνι Ποδοσφαίρου της Ελλάδας»
Καπετάνιου Δ., Παπαϊωάννου Α., & Κριεμάδης A.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

2018
Περίληψη: 

Οι πρωταρχικοί σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν : (α) να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο εφαρμόζεται η πελατοκεντρική στρατηγική στα Ελληνικά αθλητικά κέντρα μίνι ποδοσφαίρου και (β) να εξετάσει την συσχέτιση ανάμεσα στους παράγοντες της πελατοκεντρικής στρατηγικής και την επιχειρησιακή επίδοση των αθλητικών κέντρων μίνι ποδοσφαίρου  (κέρδη, απόδοση της επένδυσης, μερίδιο  αγοράς και έσοδα). Η έρευνα ήταν ποσοτική και χρησιμοποιήθηκε  περιγραφική στατιστική και ο συντελεστής συσχέτισης του ελέγχου χ2  για να  εξεταστεί  ο σκοπός της έρευνας. Ένα δείγμα 96 διευθυντικών στελεχών και τεχνικών διευθυντών 32 αθλητικών κέντρων μίνι ποδοσφαίρου διερευνήθηκε χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ανέπτυξε ο Whiteley (1991). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πελατοκεντρική στρατηγική εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό από τα Ελληνικά αθλητικά κέντρα μίνι ποδοσφαίρου. Επίσης, η παρούσα έρευνα υποστήριξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές και θετικές συσχετίσεις μεταξύ της πελατοκεντρικής στρατηγικής και της επιχειρησιακής επίδοσης των ελληνικών αθλητικών κέντρων μίνι ποδοσφαίρου. Η μελέτη αυτή είναι χρήσιμη για την επέκταση της έννοιας της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον αθλητικό τομέα. Η μελέτη θα είναι χρήσιμη  βοηθώντας  τα διευθυντικά στελέχη του αθλητισμού να κατανοήσουν περαιτέρω τη διαδικασία της πελατοκεντρικής στρατηγικής στους αντίστοιχους αθλητικούς οργανισμούς τους.

Λέξεις Κλειδιά: 

πελατοκεντρική στρατηγική, επιχειρησιακή επίδοση, αθλητικοί οργανισμοί, αθλητικά κέντρα μίνι ποδοσφαίρου

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr