Διερεύνηση της σχέσης της συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους (lmx) και της κατασκηνωτικής εμπειρίας των ηγετικών στελεχών σε παιδικές κατασκηνώσεις

Διερεύνηση της σχέσης της συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους (lmx) και της κατασκηνωτικής εμπειρίας των ηγετικών στελεχών σε παιδικές κατασκηνώσεις

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 16, Τεύχος 1
2019
Σελίδες: 
1-12
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της σχέσης της συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους (lmx) και της κατασκηνωτικής εμπειρίας των ηγετικών στελεχών σε παιδικές κατασκηνώσεις
Αντωνιάδης Αλέξανδρος, Ιωαννίδου Ευαγγελία

Ε.Ε.Π., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2019
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας της συνδιαλλαγής ηγέτη- μέλους και της κατασκηνωτικής εμπειρίας των ηγετικών στελεχών των ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων. Η υψηλή ποιότητα της συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους επιδρά θετικά τόσο σε άτομα όσο και ομάδες και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της οργανωτικής επιτυχίας. Η δε κατασκηνωτική βιωματική εμπειρία συμβάλλει στην απόκτηση ποικίλων δια βίου δεξιοτήτων ζωής που διαμορφώνουν προσωπικότητες και ηγετικές συμπεριφορές. Για την αξιολόγηση της ποιότητας της συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους χρησιμοποιήθηκε το Leader Member Exchange questionnaire (LMX-7) των Graen & Uhl-Bien (1995) και μια ανοικτού τύπου ερώτηση  για τη μέτρηση της κατασκηνωτικής εμπειρίας ως κατασκηνωτής/ια ή ομαδάρχες / κοινοτάρχες,. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 62 ηγετικά στελέχη (διευθυντές, αρχηγοί και υπαρχηγοί) παιδικών κατασκηνώσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατασκηνωτική εμπειρία των ηγετικών στελεχών συμβάλλει θετικά στην υψηλή ποιότητα συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους. Ηγετικά στελέχη που δεν έχουν βιωματική εμπειρία ως μέλη παιδικών κατασκηνώσεων εμφανίζουν χαμηλή ποιότητα στις σχέσεις συνδιαλλαγής με τους υφισταμένους τους. Συμπερασματικά, τα ηγετικά στελέχη που έχουν βιώσει τον κατασκηνωτικό τρόπο ζωής, μπορούν να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις με προστιθέμενη αξία με τους υφισταμένους τους, με σκοπό την καλύτερη οργανωτική αποτελεσματικότητα.

Λέξεις Κλειδιά: 

Συνδιαλλαγή ηγέτη – μέλους, Κατασκηνωτική εμπειρία,  παιδικές κατασκηνώσεις

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr