Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες και την εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες και την εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 16, Τεύχος 2
2019
Σελίδες: 
20-39
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες και την εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μπαμπλέκης, Χ., Καραγιώργος, Θ., Ντοβόλη, Απ., Αλεξανδρής, Κ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2019
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν α) η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής και η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες και την ανάπτυξη της εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής με την άσκηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 441 φοιτητές/τριες από τις έντεκα σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την μέτρηση των ανασταλτικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο The Leisure Constraints Scale (Alexandris & Carroll,1997) και για την εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή το Leisure Involvement Scale (Kyle et.al.,2003). Τα αποτελέσματα έδειξαν  πως το 64,6% των συμμετεχόντων κάνουν σπορ ενώ το 35,4% δεν ασκούνται καθόλου. Σπουδαιότερος ανασταλτικός παράγοντας αναδείχθηκε η έλλειψη χρόνου (Μ.Ο.=3,11, SD=0,88) και ακολούθησαν η έλλειψη προσβασιμότητας (Μ.Ο.=3,00, SD=0,89) και η έλλειψη εγκαταστάσεων (Μ.Ο.=2,73, SD=0,89). Στην εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή η διάσταση της ελκυστικότητας αναδείχθηκε η πιο σημαντική (M.O=3,60, SD= 0,94). Στη σχέση μεταξύ ανασταλτικών παραγόντων και εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής παρατηρήθηκε ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος και οι ατομικοί/ψυχολογικοί λόγοι επηρεάζουν αρνητικά την ελκυστικότητα, ενώ η έλλειψη ενδιαφέροντος επηρεάζει αρνητικά την κεντρικότητα και την αυτό-έκφραση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αρκετές πρακτικές εφαρμογές για τα διοικητικά στελέχη των Πανεπιστημιακών  Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Λέξεις Κλειδιά: 

Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής, εμπλοκή/ ενεργή συμμετοχή, δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής, φοιτητές.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr