Σχέσεις μεταξύ ποιότητας υπηρεσιών, ικανοποίησης, εικόνας και προθέσεων συμπεριφοράς συμμετεχόντων σε αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής

Σχέσεις μεταξύ ποιότητας υπηρεσιών, ικανοποίησης, εικόνας και προθέσεων συμπεριφοράς συμμετεχόντων σε αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 16, Τεύχος 2
2019
Σελίδες: 
1-19
issn: 
1791-6933
Σχέσεις μεταξύ ποιότητας υπηρεσιών, ικανοποίησης, εικόνας και προθέσεων συμπεριφοράς συμμετεχόντων σε αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής
Ιωάννης Λιανόπουλος, Σοφία Γκατζαβέλη, Νίκος Θεοδωράκης

*Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών
**Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2019
Περίληψη: 

Αν και αριθμός των αθλητικών γεγονότων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή σε αυτά έχει σταθεροποιηθεί. Για το λόγο αυτό, η εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τις μελλοντικές προθέσεις συμπεριφοράς των συμμετεχόντων μπορεί να βοηθήσει τους διοργανωτές αθλητικών γεγονότων στη δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών, της ικανοποίησης από τη συμμετοχή και της εικόνας του γεγονότος, αλλά και την συνεισφορά της ικανοποίησης και της εικόνας στην πρόβλεψη των προθέσεων συμπεριφοράς των συμμετεχόντων σε αθλητικά γεγονότα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 483 (Ν = 483) συμμετέχοντες στον 13ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος». Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δομικού μοντέλου έδειξαν ότι τρεις διατάσεις της ποιότητας υπηρεσιών (προσωπικό, εξοπλισμός και αγώνας) είχαν στατιστικά σημαντική επιρροή τόσο στην πρόβλεψη της ικανοποίησης από την συμμετοχή, όσο και στην πρόβλεψη της εικόνας του γεγονότος. Παράλληλα, η ικανοποίηση από την συμμετοχή και η εικόνα του γεγονότος επηρέασαν ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό των μελλοντικών προθέσεων συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων της έρευνας συζητηθήκαν

Λέξεις Κλειδιά: 

Αθλητικά γεγονότα, ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση, εικόνα γεγονότος, προθέσεις συμπεριφοράς  

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr