Εργασιακή Ικανοποίηση Στελεχών Θερινών Παιδικών Κατασκηνώσεων

Εργασιακή Ικανοποίηση Στελεχών Θερινών Παιδικών Κατασκηνώσεων

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 17, Τεύχος 1
2020
Σελίδες: 
16-28
issn: 
1791-6933
Εργασιακή Ικανοποίηση Στελεχών Θερινών Παιδικών Κατασκηνώσεων
Κούλογλου Αριστοτέλης, Γλυνιά Ελένη, Κυριακίδου Μαρία

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2020
Περίληψη: 

Σκοπός της έρευνας αποτέλεσε η εργασιακή ικανοποίηση, την οποία αντλούν στελέχη  τα οποία εργάζονται σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις, αλλά και η αξιολόγηση της εργασίας τους με βάση παραμέτρους όπως ο μισθός, οι ευκαιρίες για εξέλιξη/ προαγωγή, η επίβλεψη και η συνεργασία. Το δείγμα αποτέλεσαν (Ν=77) άτομα, 29,9% άνδρες και 70,1% γυναίκες με Μ.Ο. ηλικίας (18,5 χρόνια). Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Glinia (2020), τροποποιημένο ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της έρευνας. Οι στατιστικές αναλύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ήταν: α. περιγραφική στατιστική β. ανάλυση αξιοπιστίας. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει πως τα στελέχη των κατασκηνώσεων οποιαδήποτε ιεραρχικής βαθμίδας θεωρούν την εργασία τους καλή, ευχάριστη και χρήσιμη, ενώ παράλληλα το κομμάτι της συνεργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και με τους ανωτέρους τους το αξιολογούν ως το πιο θετικό. Τέλος οι μισθοί και οι περιορισμένες ευκαιρίες για εξέλιξη δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ικανοποίηση σε σημαντικό βαθμό. Συμπερασματικά τα στελέχη των κατασκηνώσεων αντλούν ικανοποίηση από την εργασία τους γενικά, ενώ παράλληλα παρακινούνται από εσωτερικά κίνητρα όπως διασκέδαση και φίλοι επιλέγοντας έτσι να αξιοποιούν τα καλοκαίρια τους στον εργασιακό χώρο της κατασκήνωσης. Ανάλογες μελέτες συμφωνούν με τα αποτελέσματα που βρέθηκαν. Προτείνεται περισσότερη έρευνα για την ικανοποίηση από τις αμοιβές.

Λέξεις Κλειδιά: 

 Εργασιακή ικανοποίηση, Οργάνωση αναψυχής, Στελέχη θερινών κατασκηνώσεων, Παιδικές κατασκηνώσεις.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr