Η Επίδραση των Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών ως Πολιτιστική Εμπειρία στην Ανάπτυξη Πολιτιστικού Τουρισμού. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών & Μουσικής Γέφυρας

Η Επίδραση των Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών ως Πολιτιστική Εμπειρία στην Ανάπτυξη Πολιτιστικού Τουρισμού. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών & Μουσικής Γέφυρας

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 17, Τεύχος 1
2020
Σελίδες: 
29-45
issn: 
1791-6933
Η Επίδραση των Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών ως Πολιτιστική Εμπειρία στην Ανάπτυξη Πολιτιστικού Τουρισμού. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών & Μουσικής Γέφυρας
Χριστίνα Καραΐσκου , Ελένη Μαυραγάνη

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

2020
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση των παραδοσιακών χορευτικών φεστιβάλ ως πολιτιστική εμπειρία στην ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού, μελετώντας την περίπτωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Στόχος της είναι τα  παραδοσιακά χορευτικά φεστιβάλ, μέσω της πολιτιστικής εμπειρίας, να αποτελέσουν ένα νέο μοχλό ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 54 συμμετέχοντες του συγκεκριμένου φεστιβάλ, ο αριθμός του δείγματος επεξηγείται στην συνέχεια της έρευνας. Το όργανο μέτρησης Αξέχαστων Εμπειριών βασίστηκε στους Kim et al., (2012) και στη κλίμακα Μέτρησης Παραγόντων μιας Εκδήλωσης των Hall et al., (2010). Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα ευρήματα, το παραδοσιακό χορευτικό φεστιβάλ φαίνεται να έχει θετικές συνέπειες για τους επισκέπτες και την τοπική κοινότητα. Σημειώνεται επίσης, ότι η πολιτιστική εμπειρία που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ συμβάλλει θετικά στη στάση των ατόμων να συμμετάσχουν και να παρευρεθούν ξανά στο φεστιβάλ ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εκδήλωση και να επισκεφθούν ξανά την περιοχή της Γέφυρας ή ακόμα να την προωθήσουν ως προορισμό. Διαπιστώνεται ακόμα, ότι μέσω των συλλόγων, οι παραδοσιακοί χοροί μπορούν να αποτελέσουν πολιτιστικό προϊόν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός τόπου. 

Λέξεις Κλειδιά: 

Παραδοσιακοί χοροί, Φεστιβάλ, Τουριστική εμπειρία, Πολιτιστικός τουρισμός

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr