Διερεύνηση της ανάμειξης με την αναρρίχηση, της προσκόλλησης με τον προορισμό και της αφοσίωσης στα μετέωρα ως επώνυμου προορισμού αθλητισμού αναψυχής

Διερεύνηση της ανάμειξης με την αναρρίχηση, της προσκόλλησης με τον προορισμό και της αφοσίωσης στα μετέωρα ως επώνυμου προορισμού αθλητισμού αναψυχής

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 17, Τεύχος 2
2020
Σελίδες: 
14-30
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της ανάμειξης με την αναρρίχηση, της προσκόλλησης με τον προορισμό και της αφοσίωσης στα μετέωρα ως επώνυμου προορισμού αθλητισμού αναψυχής
Καραγιώργος Ιωάννης1, Κουθούρης Χαρίλαος2 και Αλεξανδρής Κωνσταντίνος3

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δ.Π.Θ1., Π.Θ2. & Α.Π.Θ3.

2020
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός ανάμειξης των αναρριχητών με τη δράση της αναρρίχησης και η προσκόλληση στα Μετέωρα ως επώνυμο προορισμό, καθώς και πως αυτές οι δυο έννοιες συντελούν στην αφοσίωση στο συγκεκριμένο προορισμό. Επιμέρους στόχος, ήταν η διερεύνηση του προφίλ και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των αναρριχητών του προορισμού. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκατό δέκα έξι Έλληνες αναρριχητές, άνδρες και γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 33,5 έτη. Για την αξιολόγηση των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες α)της ανάμειξης με την αναρρίχηση των Kyle, Graefe, Manning & Bacon (2004a), β) της προσκόλληση με τον προορισμό των Kyle, Bricker, Graefe & Wickham (2004), γ) της αφοσίωσης στον προορισμό των Filo, Funk & Alexandris (2008), προσαρμοσμένες στις ανάγκες της έρευνας και την επωνυμία Μετέωρα. Από τα αποτελέσματα αναδείχθηκε η θετική συσχέτιση της ανάμειξης με την προσκόλληση, ωστόσο η προσκόλληση παρουσίασε υψηλότερη συσχέτιση με την έννοια της αφοσίωσης από ότι με την ανάμειξη. Προτείνεται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, κρατικοί και ιδιωτικοί, να λάβουν σοβαρά υπόψη την ιστορία, την αξία, τη δυναμική και τη σπουδαιότητα του προορισμού των Μετεώρων, ως μοναδικού προορισμού με δυνατότητες ανάπτυξης πολιτιστικού, θρησκευτικού και αθλητικού τουρισμού, αντάξιο της επωνυμίας του.

Λέξεις Κλειδιά: 

ανάμειξη, προσκόλληση, αφοσίωση, αναρρίχηση, Μετέωρα

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr