Στρατηγικές ανάπτυξης της μεταγνώσης στον κλασικό χορό

Στρατηγικές ανάπτυξης της μεταγνώσης στον κλασικό χορό

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 18, Τεύχος 1
2021
Σελίδες: 
11-20
issn: 
1791-6933
Στρατηγικές ανάπτυξης της μεταγνώσης στον κλασικό χορό
Α. Χατζηπαντελή, Α. Ζαφειρούδη, Ε-Μ. Παπαδοπούλου & Α. Χασιώτου

Τ.Ε.Φ.Α.Α. -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών –Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2021
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθούν οι στρατηγικές ανάπτυξης της μεταγνώσης κατά τη διδασκαλία του κλασικού χορού. Η μεταγνώση έχει χαρακτηρισθεί ως απαραίτητο στοιχείο στην εκπαίδευση, γιατί συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των αντικειμένων, στη γρηγορότερη μάθηση και διατήρηση της, στην ανάπτυξη του ελέγχου και της υπευθυνότητας των μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Στη διδασκαλία του κλασικού χορού οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας αλλά και στρατηγικές όπως η εστίαση της προσοχής, η υποβολή αυτοερωτήσεων, η νοερή απεικόνιση, η καταγραφή αναστοχαστικών απαντήσεων στην κίνηση, ο πειραματισμός των κινήσεων, φαίνεται να οδηγούν στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων όπως η παρατήρηση, η αξιολόγηση και ο αναστοχασμός.

Λέξεις Κλειδιά: 

μεταγνώση, στρατηγικές, κλασικός χορός

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr