Διερεύνηση της Σχέσης Ανάμεσα στο Επίπεδο Εμπλοκής με την Αθλητική Συμμετοχή σε Αστικό Περιβάλλον και στο Αντιλαμβανόμενο Ευ Ζην

Διερεύνηση της Σχέσης Ανάμεσα στο Επίπεδο Εμπλοκής με την Αθλητική Συμμετοχή σε Αστικό Περιβάλλον και στο Αντιλαμβανόμενο Ευ Ζην

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 18, Τεύχος 2
2021
Σελίδες: 
1-17
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση της Σχέσης Ανάμεσα στο Επίπεδο Εμπλοκής με την Αθλητική Συμμετοχή σε Αστικό Περιβάλλον και στο Αντιλαμβανόμενο Ευ Ζην
Ντοβόλη Α., Αλεξανδρής Κ., Καραγιώργος Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εργαστήριο «Διοίκηση Τουρισμού, Αθλητισμού και Αναψυχής» ΤΕΦΑΑ, Θέρμη

2021
Περίληψη: 

Το αντιλαμβανόμενο ευ ζην είναι μια βασική έννοια που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής του ατόμου. Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο αντιλαμβανόμενο ευ ζήν και την εμπλοκή σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής, μέσω της εφαρμογής του μοντέλου PERMA. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω ποσοτικής έρευνας από κατοίκους της Θεσσαλονίκης, πριν την έξαρση της πανδημίας του covid19. Για τη μέτρηση του ευ ζην χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο PERMA (Pezirkianidis, Stalikas, Lakioti, & Yotsidi, 2019) με τις εννιά διαστάσεις, ενώ για τη μέτρηση της εμπλοκής χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των τριών διαστάσεων (κεντρικότητα, έλξη αυτό-έκφραση) (Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2004a). Τα αποτελέσματα από την ανάλυση συστοιχιών έδειξαν την ύπαρξη τριών ομάδων με υψηλό, μεσαίο και χαμηλό επίπεδο εμπλοκής. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες αυτές σε όλες τις διαστάσεις του PERMA, επιβεβαιώνοντας την ερευνητική υπόθεση. 

Λέξεις Κλειδιά: 

αντιλαμβανόμενο ευ ζην, εμπλοκή, αθλητισμός αναψυχής

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr