Αξιολόγηση της κλίμακας γνωστικής διάστασης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μαθητών δημοτικών σχολείων Λακωνίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά

Αξιολόγηση της κλίμακας γνωστικής διάστασης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μαθητών δημοτικών σχολείων Λακωνίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 19, Τεύχος 1
2022
Σελίδες: 
13-27
issn: 
1791-6933
Αξιολόγηση της κλίμακας γνωστικής διάστασης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μαθητών δημοτικών σχολείων Λακωνίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά
Καρβούνης, Δ & Χαρίση, Β

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2022
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της γνωστικής διάστασης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω του τόπου κατοικίας τους και της διαφορετικής συχνότητας συμμετοχής τους σε κινητικές δραστηριότητες αναψυχής. Στην έρευνα συμμετείχαν 202 μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων του νομού Λακωνίας. Ως όργανο αξιολόγησης της γνωστικής διάστασης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης (2013) ενώ καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία των μαθητών. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν ότι η γνωστική διάσταση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας των μαθητών διαφοροποιείται σημαντικά στατιστικά λόγω του διαφορετικού τόπου κατοικίας των μαθητών και της διαφορετικής συχνότητας συμμετοχής τους σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα συζητούνται με στόχο την ενίσχυση των προγραμμάτων φυσικής αγωγής που αφορούν στο περιβάλλον και την υπαίθρια αναψυχή.

Λέξεις Κλειδιά: 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τόπος κατοικίας, αναψυχή

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr